MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

UBND TP HCM duyệt kế hoạch sử dụng đất TP Thủ Đức

24-06-2024 - 16:22 PM | Bất động sản

Tổ chức công bố công khai danh mục các dự án chậm triển khai điều chỉnh hủy bỏ trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn TP Thủ Đức

UBND TP HCM vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của TP Thủ Đức.

Theo đó, UBND TP HCM phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của TP Thủ Đức với các chỉ tiêu: diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch; kế hoạch thu hồi các loại đất; kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất; kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.

UBND TP HCM duyệt kế hoạch sử dụng đất TP Thủ Đức- Ảnh 1.

UBND TP HCM duyệt kế hoạch sử dụng đất TP Thủ Đức năm 2024

Cụ thể, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch: đất nông nghiệp là hơn 3.970 ha; đất phi nông nghiệp hơn 17.185 ha.

Trong năm 2024, TP Thủ Đức có kế hoạch thu hồi 81,78 ha đất nông nghiệp; 116,57 ha đất phi nông nghiệp, trong đó đất ở tại đô thị cần thu hồi 39,17 ha.

Cùng với đó, TP Thủ Đức sẽ chuyển 578,55 ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp; chuyển 94,23 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

UBND TP HCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Thủ Đức có trách nhiệm phối hợp, thực hiện công bố công khai kế hoạch sử đụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Đồng thời tổ chức công bố công khai danh mục các dự án chậm triển khai điều chỉnh hủy bỏ trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn TP Thủ Đức.

Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Theo Phan Anh

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên