MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Văn hóa Phương Nam (PNC): Quý 4 bất ngờ báo lỗ gần 67 tỷ đồng

02-02-2018 - 08:25 AM | Doanh nghiệp

Do ghi nhận khoản lỗ từ công ty MEGA Phương Nam, trích lập dự phòng nợ khó đòi và xử lý công nợ khiến Văn hóa Phương Nam (PNC) có một quý kinh doanh bết bát.

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (mã CK: PNC) đã công bố BCTC quý 4/2017 và cả năm 2017.

Trước đó lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, PNC lãi ròng hơn 17 tỷ đồng tăng nhẹ so với cùng kỳ và vượt 67,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2017 chỉ sau 9 tháng kinh doanh. Tuy nhiên với báo cáo tài chính quý 4 mới được công bố thì thành quả của 9 tháng đã bị đánh bay. 

Cụ thể riêng quý 4/2017, hoạt động kinh doanh chính là khả quan khi doanh thu thuần đạt gần 152 tỷ đồng giảm nhẹ so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán giảm nên lợi nhuận gộp đạt 30,7 tỷ đồng tăng cao gấp hơn 2,6 lần cùng kỳ. Đáng chú ý hoạt động liên kết chịu lỗ gần 10 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 741 triệu đồng, chi phí bán hàng đội lên hơn 54 tỷ đồng cao gấp hơn 6 lần cùng kỳ, chi phí QLDN cũng tăng cao cộng với khoản lỗ khác 24,3 tỷ đồng khiến PNC chịu lỗ 66,7 tỷ đồng cao hơn nhiều so với khoản lỗ 14,3 tỷ đồng cùng kỳ 2016.

Theo giải trình từ phía PNC nguyên nhân thua lỗ là do lợi nhuận của Công ty CJ CGV VN giảm trong quý 4 và ghi nhận khoản lỗ từ công ty MEGA Phương Nam, chi phí bán hàng tăng do kiểm toán thay đổi phương pháp khi điều chỉnh hợp nhất một phần vào giá vốn, một phần vào chi phí nên báo cáo quý 4/2016 bị điều chỉnh giảm trừ hợp nhất về chi phí bán hàng, dẫn đến giá vốn tăng và cho phí bán hàng trong quý 4/2016 giảm. Trong kỳ chi phí quản lý tăng do trích dự phòng nợ khó đòi, thu nhập khác do công ty sách Phương Nam xử lý công nợ.

Như vậy khoản lỗ lớn trong quý 4 đã khiến lũy kế cả năm 2017 mặc dù doanh thu thuần tăng nhẹ so với cùng kỳ đạt gần 599 tỷ đồng thì gánh nặng chi phí bán hàng cộng với lỗ từ hoạt động khác khiến PNC lỗ ròng hơn 66 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi gần 2 tỷ đồng.

Văn hóa Phương Nam (PNC): Quý 4 bất ngờ báo lỗ gần 67 tỷ đồng - Ảnh 1.

Được biết trong công văn của HOSE ngày 29/09/2017, PNC đã bị nhắc nhở lần 2 và bị Sở đưa vào diện kiểm soát đặc biệt do thường xuyên vi phạm công bố thông tin, nếu tiếp tục vi phạm khả năng cổ phiếu sẽ bị xem xét hủy niêm yết. Sau đó tại Đại hội bất thường của PNC đã thông qua hàng loạt vấn đề trọng yếu, bầu mới 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021. PNC đặt kế hoạch tổng doanh thu 600 tỷ, lợi nhuận trước thuế 10 tỷ đồng cho năm 2017. PNC cũng đã thực hiện công bố nhiều thông tin theo quy định để tránh nguy cơ hủy niêm yết mà HoSE từng lưu ý trước đó. Theo đó trên sàn hiện PNC chỉ còn nằm trong diện cảnh báo do KQKD 6 tháng đầu năm 2017 và LNST chưa phân phối tính đến ngày 30/6/2017 là số âm

Thùy Dương

HSX

Trở lên trên