MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chất vấn Thủ tướng về “ba chưa” trong quản lý vốn trái phiếu

Xử lý trách nhiệm trong quản lý và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ...

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản ngày 17/2 trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên), liên quan đến việc xử lý trách nhiệm trong quản lý và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ.

Đại biểu Hùng nêu, nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006 - 2012 đã yêu cầu Chính phủ kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với các sai phạm trong quản lý và sử dụng nguồn vốn này.

Tuy nhiên, tại kỳ họp thứ 10 (cuối năm 2015) báo cáo thẩm tra của Quốc hội vẫn đánh giá có ba vấn đề “chưa”.

Thứ nhất là báo cáo của Chính phủ chưa đầy đủ. Thứ hai là chưa làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những sai phạm trong lĩnh vực quản lý sử dụng vốn trái phiếu chính phủ. Và thứ ba, là chưa kiểm điểm và xử lý theo quy định của pháp luật thật quyết liệt đối với vi phạm.

Đề nghị Thủ tướng cho biết nguyên nhân của ba vấn đề chưa này và giải pháp cho thời gian tới, đại biểu Hùng chất vấn.

Ở văn bản trả lời đại biểu, Thủ tướng cho biết, ngay sau khi Quốc hội ban hành nghị quyết nói trên, Thủ tướng đã có văn bản chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện các nội dung Quốc hội yêu cầu, trong đó có việc tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với các sai phạm trong quản lý, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006 - 2012 và giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kết quả, trình Thủ tướng để báo cáo với Quốc hội tại kỳ họp thứ sáu.

Tại kỳ họp thứ sáu, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện nghị quyết nói trên và kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các sai phạm trong quản lý, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006-2012.

Báo cáo đã nêu rõ, tổng hợp báo cáo của 6 bộ và 46 địa phương được giao vốn trái phiếu Chính phủ, cơ bản các tồn tại, hạn chế đã được khắc phục; các vi phạm đã được kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Tháng 10/2015 theo yêu cầu của Quốc hội Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, địa phương báo cáo về kiểm điểm và xử lý trách nhiệm trong quản lý, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006-2012. Do thời gian gấp, đến hết ngày 12/11/2015, có 4 bộ và 22 địa phương gửi báo cáo.

Theo báo cáo của các bộ, địa phương, việc quản lý, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006-2012 về cơ bản được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; một số địa phương báo cáo có một số tồn tại, thiếu sót từ nguyên nhân khách quan, đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Một số bộ, địa phương báo cáo bổ sung về sai phạm trong quản lý, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006-2012, đã tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan theo quy định.

Thủ tướng khẳng định, như vậy, Chính phủ đã nghiêm túc tổ chức thực hiện nghị quyết của Quốc hội, đã báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết theo yêu cầu của Quốc hội, chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức kiểm điểm và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân sai phạm trong quản lý và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006 - 2012 theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, địa phương được giao quản lý và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ quán triệt chấp hành nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, các luật, nghị quyết của Quốc hội và văn bản pháp luật có liên quan, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm, đảm bảo việc quản lý, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật, Thủ tướng hồi âm đại biểu Hùng.

Theo Nguyễn Lê

VnEconomy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên