MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Không có tham nhũng trong sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ”

Chính phủ báo cáo bổ sung về việc quản lý, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006-2012...

Theo báo cáo của các bộ, địa phương, việc quản lý, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006-2012 về cơ bản được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, không phát hiện tiêu cực, tham nhũng.

Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đưa ra tại báo cáo việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006-2012.

Đầu kỳ họp này, khi thẩm tra báo cáo của Chính phủ, ủy ban chuyên trách của Quốc hội cho rằng Chính phủ chưa nêu rõ về trách nhiệm cá nhân đối với các sai phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ.

Tại báo cáo này, Bộ trưởng cho biết, theo yêu cầu từ Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, địa phương báo cáo về kiểm điểm và xử lý trách nhiệm trong quản lý, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006-2012. Đến hết ngày 12 tháng 11 năm 2015, đã có 4 bộ và 22 địa phương gửi báo cáo.

Trong số này, 3 bộ và 15 địa phương khẳng định không có thiếu sót trong quản lý, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006-2012. Một số địa phương báo cáo có một số tồn tại, thiếu sót từ nguyên nhân khách quan, đã kiểm điểm rút kinh nghiệm chung, không liên đới tới trách nhiệm cá nhân.

Còn lại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 7 địa phương báo cáo có sai phạm trong quản lý, sử dụng, đã tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan.

Một số con số cụ thể được nêu tại báo cáo của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phát hiện 91,88 tỷ đồng phải xử lý tài chính, trong đó giảm trừ khi thanh toán là 81,54 tỷ đồng và thu nộp lại ngân sách nhà nước là 10,34 tỷ đồng.

Với Tuyên Quang thì tổng sai phạm phát hiện qua thanh tra 4.959,197 triệu đồng.

Ở Lạng Sơn, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị thu hồi 14,2 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ sử dụng sai mục tiêu do mua sắm trang thiết bị cho phòng học, nhà công vụ.

Tại Quảng Ngãi, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị thu hồi 37,039 tỷ đồng....

Với các sai phạm, thông tin từ các tỉnh cho biết đã nghiêm túc rút kinh nghiệm, kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan.

Các bộ, ngành địa phương khẳng định không phát hiện tiêu cực, tham nhũng và báo cáo của Chính phủ cũng không đưa ra thông tin là khẳng định này có chính xác hay không.

Theo Nguyên Vũ

Vneconomy

Trở lên trên