MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vi phạm công bố thông tin, APEC Investment bị phạt 170 triệu đồng

APEC Investment đã không thông báo về việc thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin, không công bố thông tin theo quy định pháp luật....

Ngày 18/11/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương (APEC Investment - mã chứng khoán API) do vi phạm nhiều quy định với nội dung cụ thể như sau:

1. Không thông báo về việc thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin theo quy định pháp luật. Hình thức xử phạt chính: Cảnh cáo theo quy định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

2. Không công bố thông tin theo quy định pháp luật: APEC Investment không CBTT theo quy định pháp luật các tài liệu trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và của Công ty các tài liệu: Nghị quyết HĐQT ngày 06/02/2015 về việc chuyển nhượng cổ phần trong CTCP Đầu tư Apec Thái Nguyên; Nghị quyết HĐQT ngày 16/3/2015 về việc góp vốn thành lập CTCP Đầu tư Apec Túc Duyên; Biên bản Quyết định HĐQT ngày 20/5/2016 thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Vũ Phương.

Công bố thông tin trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trang thông tin điện tử của HNX và của Công ty không đúng thời hạn đối với Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015; CBTT trên trang thông tin điện tử của HNX không đúng thời hạn đối với Quyết định của HĐQT ngày 20/12/2014 về thay đổi nhân sự lãnh đạo Công ty; Nghị quyết số ngày 16/12/2014 thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Quyết định ngày 28/5/2014 thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Apec Bình Định.

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 85 triệu đồng.

3. Không sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ khi phát sinh thông tin quan trọng liên quan đến hồ sơ đã nộp: Tại thời điểm hoàn tất hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ với UBCKNN ngày 09/3/2015, Công ty đã thực hiện chuyển nhượng dự án Khu công nghiệp Điềm Thụy cho CTCP Tập đoàn Việt Phương, không tiếp tục đầu tư vào dự án nhưng Công ty không sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 85 triệu đồng.

Tổng số tiền phạt: 170 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Mới đây, APEC đã thực hiện công bố thông tin bổ sung một loạt các Quyết định, Nghị quyết chưa công bố trước đó. Ví dụ như phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ từ tháng 3/2015;Nghị quyết về việc góp vốn thành lập CTCP Đầu tư Apec Túc Duyên...

Lương Bằng

UBCKNN

Trở lên trên