MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao hết năm 2016 chưa thể giải ngân toàn bộ gói 30.000 tỷ đồng?

14-02-2017 - 11:24 AM | Tài chính - ngân hàng

Theo báo cáo của các ngân hàng, số tiền chưa giải ngân hết so với số cam kết cho vay là do khách hàng không còn nhu cầu giải ngân toàn bộ số tiền trên hợp đồng tín dụng, đã bố trí được một phần từ nguồn khác hoặc dự án bị chậm tiến độ,…

NHNN cho biết sau khi nhận được công văn số 106 của HoREA về Báo cáo năm 2016 và dự báo thị trường bất động sản năm 2017, về kiến nghị NHNN cho phép các trường hợp nhận nhà từ ngày 1/1/2017 trở đi được tiếp tục giải ngân đến hết hợp đồng, ngày 30/5/2016, NHNN đã có công văn 3954 đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn giải ngân tái cấp vốn gói 30 nghìn tỷ đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 31/3/2016 của khách hàng cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình (nhóm khách hàng cá nhân) tối đa đến ngày 31/12/2016. Thủ tướng đã đồng ý với đề nghị này của NHNN.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã ban hành Thông tư 25 quy định rõ đối với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình, thời gian giải ngân của các ngân hàng từ nguồn tái cấp vốn của NHNN để cho vay hỗ trợ nhà ở được thực hiện tối đa đến ngày 31/12/2016.

Tính đến 31/12/2016, chương trình đã giải ngân 29.679 tỷ đồng từ nguồn tái cấp vốn của NHNN, đạt 95% số tiền cam kết cho vay.

Theo báo cáo của các ngân hàng, số tiền chưa giải ngân hết so với số cam kết cho vay là do khách hàng không còn nhu cầu giải ngân toàn bộ số tiền trên hợp đồng tín dụng, đã bố trí được một phần từ nguồn khác hoặc dự án bị chậm tiến độ,…

Đối với các khoản giải ngân sau ngày 31/12/2016 sẽ được giải ngân từ nguồn vốn của NHTM và áp dụng lãi suất theo thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng.

Kim Tiền

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên