MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vicem nói gì về tình trạng khai thác vượt phép hàng triệu tấn khoáng sản?

16-08-2022 - 13:59 PM | Doanh nghiệp

Vicem nói gì về tình trạng khai thác vượt phép hàng triệu tấn khoáng sản?

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hà Quang Hiện, chánh văn phòng Tổng công ty Ximăng Việt Nam (Vicem), cho biết tình trạng khai thác vượt phép của các công ty thành viên là do thủ tục cấp quyền khai thác mỏ mất rất nhiều thời gian.

Có những nhà máy làm thủ tục xin cấp quyền khai thác mỏ nhiều năm tới nay vẫn chưa xong, ông Hiện nói.

Theo người đại diện Vicem , tình trạng các công ty thành viên như Vicem Hoàng Mai, Vicem Tam Điệp, Vicem Bút Sơn, Vicem Hải Phòng khai thác vượt phép các mỏ một phần xuất phát từ việc các đơn vị thành viên ứng dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất các dây chuyền hiện hữu.

Thời gian qua năng suất của toàn tổng công ty đã tăng 10% so với thiết kế ban đầu. Tổng công suất thiết kế ban đầu của các dây chuyền sản xuất thuộc Vicem là 18,9 triệu tấn clinker/năm, đến nay đã tăng lên mức khoảng 22 triệu tấn clinker/năm, tăng 3 triệu tấn clinker/năm.

Một số dây chuyền sản xuất ximăng thuộc Vicem đã vượt 10-25% năng suất thiết kế nhờ tối ưu sản xuất, thời gian vận hành lò nung clinker ổn định dài ngày, có dây chuyền đã chạy đến 354 ngày/năm so với thiết kế ban đầu khoảng 300-315 ngày/năm.

Trong đó, Vicem Hải Phòng tăng từ 3.300 tấn clinker/ngày lên 4.000 tấn clinker/ngày.

Vicem Tam Điệp tăng từ 4.000 tấn clinker/ngày lên 4.600 tấn clinker/ngày, Vicem Hoàng Mai tăng từ 4.000 tấn clinker/ngày lên 4.500 tấn clinker/ngày, Vicem Bút Sơn tăng từ 4.000 tấn clinker/ngày lên 4.400 tấn clinker/ngày…

Nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kéo dài thời gian chạy lò dẫn đến công suất các dây chuyền tăng lên, do đó nhu cầu nguyên liệu đá vôi, sét cho sản xuất cũng tăng tương ứng, ông Hiện cho biết thêm.

Cũng theo vị này, thời gian qua, các đơn vị thành viên thuộc tổng công ty đã làm thủ tục xin nâng công suất các mỏ, nhưng đến nay vẫn chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Cụ thể, Vicem Bút Sơn triển khai làm hồ sơ xin cấp phép mỏ sét Ba Sao từ năm 2015 nhưng đến nay vẫn chưa được cấp phép.

Vicem Hoàng Mai xin triển khai điều chỉnh công suất mỏ đá vôi Hoàng Mai B từ năm 2014 đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Vicem Tam Điệp đã có văn bản gửi Tổng cục Địa chất khoáng sản Việt Nam xin hướng dẫn lập hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép khoáng sản mỏ đá vôi Hang Nước…, do thủ tục xin điều chỉnh giấy phép khai thác mỏ đòi hỏi qua nhiều cấp phê duyệt mất nhiều thời gian, dẫn đến việc điều chỉnh giấy phép khai thác của cơ quan có thẩm quyền không kịp thời so với nhu cầu sử dụng nguyên liệu thực tế tại các đơn vị.

Và để có đủ nguyên liệu phục vụ sản xuất ximăng, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trong giai đoạn 2017-2021 một số đơn vị thành viên Vicem như Vicem Hải Phòng, Vicem Tam Điệp, Vicem Bút Sơn, Vicem Hoàng Mai buộc phải tăng sản lượng khai thác khoáng sản để đáp ứng đủ nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Trong quá trình khai thác vượt công suất mỏ, các đơn vị thành viên Vicem đã tính toán, kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, đồng thời đã báo cáo Bộ Tài nguyên và môi trường trong các báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định.

Theo B.Ngọc

Tuổi trẻ

Trở lên trên