MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những thành phố lý tưởng nhất để tìm việc làm ở Mỹ năm 2014

02-05-2014 - 10:17 AM |

Trang Forbes mới đây đã công bố danh sách những thành phố tốt nhất tại Mỹ để tìm việc làm năm 2014.

1. San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA

Số việc làm năm 2013: 982.000

Tỷ lệ tăng trưởng việc làm năm 2013: 4,3%

Tỷ lệ tăng trưởng việc làm 2008-2013: 8,1%

2. San Francisco-San Mateo-Redwood City, CA Metropolitan Division

Số việc làm năm 2013: 1,1 triệu

Tỷ lệ tăng trưởng việc làm năm 2013: 3,6%

Tỷ lệ tăng trưởng việc làm 2008-2013: 8,5%

3. Austin-Round Rock-San Marcos, TX

Số việc làm năm 2013: 881.000

Tỷ lệ tăng trưởng việc làm năm 2013: 4,1%

Tỷ lệ tăng trưởng việc làm 2008-2013: 13,7%

4. Raleigh-Cary, NC

Số việc làm năm 2013: 530.000

Tỷ lệ tăng trưởng việc làm năm 2013: 3,9%

Tỷ lệ tăng trưởng việc làm 2008-2013: 7,2%

5. Houston-Sugar Land-Baytown, TX

Số việc làm năm 2013: 2,83 triệu

Tỷ lệ tăng trưởng việc làm năm 2013: 3%

Tỷ lệ tăng trưởng việc làm 2008-2013: 8,4%

6. Nashville-Davidson-Murfreesboro-Franklin, TN

Số việc làm năm 2013: 823.000

Tỷ lệ tăng trưởng việc làm năm 2013: 3%

Tỷ lệ tăng trưởng việc làm 2008-2013: 9,7%

7. New York City, NY

Số việc làm năm 2013: 4,02 triệu

Tỷ lệ tăng trưởng việc làm năm 2013: 2,2%

Tỷ lệ tăng trưởng việc làm 2008-2013: 6,2%

8. Orlando-Kissimmee-Sanford, FL

Số việc làm năm 2013: 1,1 triệu

Tỷ lệ tăng trưởng việc làm năm 2013: 3,3%

Tỷ lệ tăng trưởng việc làm 2008-2013: 4,7%

9. Dallas-Plano-Irving, TX Metropolitan Division

Số việc làm năm 2013: 2,2 triệu

Tỷ lệ tăng trưởng việc làm năm 2013: 2,8%

Tỷ lệ tăng trưởng việc làm 2008-2013: 6,2%

10. Denver-Aurora-Broomfield, CO

Số việc làm năm 2013: 1,31 triệu

Tỷ lệ tăng trưởng việc làm năm 2013: 3%

Tỷ lệ tăng trưởng việc làm 2008-2013: 5,8%

11. Fort Worth-Arlington, TX Metropolitan Division

Số việc làm năm 2013: 931.000

Tỷ lệ tăng trưởng việc làm năm 2013: 2,5%

Tỷ lệ tăng trưởng việc làm 2008-2013:6,9%

12. San Antonio-New Braunfels, TX

Số việc làm năm 2013: 913.000

Tỷ lệ tăng trưởng việc làm năm 2013: 2,2%

Tỷ lệ tăng trưởng việc làm 2008-2013: 7,6%

13. Salt Lake City, UT

Số việc làm năm 2013: 670.000

Tỷ lệ tăng trưởng việc làm năm 2013: 1,9%

Tỷ lệ tăng trưởng việc làm 2008-2013: 5,9%

14. Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC

Số việc làm năm 2013: 888.000

Tỷ lệ tăng trưởng việc làm năm 2013: 2,4%

Tỷ lệ tăng trưởng việc làm 2008-2013: 4,9%

15. Seattle-Bellevue-Everett, WA Metropolitan Division

Số việc làm năm 2013: 1,52 triệu

Tỷ lệ tăng trưởng việc làm năm 2013: 2,7%

Tỷ lệ tăng trưởng việc làm 2008-2013: 3,6%

kyanh

NDH

Trở lên trên