MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vietsopetro: Tổng doanh thu dầu khí 8 tháng đạt hơn 1 tỷ USD, dự kiến sẽ hoàn thành kế hoạch trước 3 tháng

17-09-2021 - 15:10 PM | Doanh nghiệp

Vietsopetro: Tổng doanh thu dầu khí 8 tháng đạt hơn 1 tỷ USD, dự kiến sẽ hoàn thành kế hoạch trước 3 tháng

Vietsovpetro cũng chuẩn bị đầu tư vào các lô mới như các lô 17, 09-2/10 ở bồn trũng Cửu Long và lô 05-2/10 ở bồn trũng Nam Côn Sơn.

Liên doanh Việt – Nga (Vietsopetro) vừa công bố tình hình kinh doanh 8 tháng đầu năm. Ghi nhận, khai thác dầu khí trên toàn mỏ Vietsovpetro đạt 2,14 triệu tấn dầu/condensate.Trong đó, khai thác tại Lô 09-1 đạt 2,04 triệu tấn dầu/condensate; khai thác tại Lô 09-3/12 đạt 99,3 nghìn tấn. Sản lượng khí thiên nhiên khai thác đạt 55,8 triệu m3. Khối lượng khí cung cấp vào bờ đạt 605,3 triệu m3, trong đó lượng khí từ Lô 09-1 cung cấp 193 triệu m3.

Tổng doanh thu dầu khí toàn mỏ Vietsovpetro đạt 1,06 tỷ USD, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận nhuận hai phía đạt 163,7 triệu USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến Vietsovpetro sẽ hoàn thành các chỉ tiêu cả năm 2021 về doanh thu, nộp NSNN và lợi nhuận hai phía trong tháng 9, về đích trước kế hoạch trên 3 tháng.

Về công tác xây lắp dầu khí, Vietsovpetro cho biết đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo tiến độ các công trình trọng điểm. Đặc biệt là dự án BK-19 và BK18A, hiện đã hoàn thành lắp đặt biển chân đế, khối thượng tầng giàn BK-18A và BK-19; Tổng tiến độ thi công dự án BK-18A đạt 90,1%; tổng tiến độ thi công của dự án BK-19 đạt 68,8%.

8 tháng đầu năm Công ty đã hoàn thành 4 giếng thăm dò – thẩm lượng tại Lô 09-1 với gia tăng trữ lượng thu hồi ước đạt 2,2 triệu tấn. Tại Lô 16-1/15 đã hoàn thành công tác thử vỉa giếng khoan SV-1X vào đầu năm 2021 với kết quả phát hiện các vỉa dầu khí có giá trị công nghiệp mới. Gia tăng trữ lượng thu hồi của giếng khoan đạt trên 1 triệu tấn dầu. Bên cạnh đó, Vietsovpetro cũng chuẩn bị đầu tư vào các lô mới như các lô 17, 09-2/10 ở bồn trũng Cửu Long và lô 05-2/10 ở bồn trũng Nam Côn Sơn.

Về công tác dịch vụ ngoài, do phải chịu nhiều tác động tiêu cực từ "khủng hoảng kép". Kết thúc 8 tháng đầu năm, doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ ra bên ngoài của Vietsovpetro đạt 127,3 triệu USD. Dự kiến cả năm 2021 tổng doanh thu từ hoạt động dịch vụ ngoài đạt 183,1 triệu USD.

Thời gian qua, thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố Vũng tàu, Vietsovpetro tổ chức làm việc trực tuyến cho nhân viên văn phòng; chỉ duy trì làm việc tại văn phòng ở một số bộ phận thực sự cần thiết; đồng thời triển khai phương án làm việc "3 tại chỗ" cho một số đơn vị sản xuất trên bờ từ ngày 21/07/2021, với 477 nhân sự tại 25 điểm tập trung; kết hợp với phương án "1 cung đường 2 địa điểm" ở một số bộ phận. Bên cạnh đó, thực hiện "chiến lược tiêm vaccine" cho người lao động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Vietsovpetro đã sớm chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực và triển khai tổ chức thực hiện, đến ngày 7/9/2021, tổng số CBCNV Vietsovpetro được tiêm mũi 1 là 6.432 người (92%), số người đã được tiêm mũi 2 là 1.812 (26%), đã tiêm 10.819 liều vaccine cho CBCNV các đơn vị trong Tập đoàn.

Bảo An

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên