MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Viglacera (VGC): Năm 2016 lãi 620 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2015

02-04-2017 - 12:00 PM | Doanh nghiệp

Năm 2016, Viglacera đạt 8.138 tỷ đồng doanh thu và 620 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 52% so với lợi nhuận đạt được năm 2015.

Tổng công ty Viglacera – CTCP (mã chứng khoán VGC) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ cả năm đạt 8.138 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2015, trong đó, riêng doanh thu từ bán các sản phẩm gạch, ngói nung, đất sét mang về 2.059 tỷ đồng, đóng góp 25% tổng doanh thu. Doanh thu từ sản phẩm gạch ốp lát cũng đạt 1.968 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu từ bán các sản phẩm kính, gương đạt trên 1.171 tỷ đồng; doanh thu từ bán gương, sen vòi đạt 977 tỷ đồng và doanh thu bán bất động sản đạt 1.025 tỷ đồng, dịch vụ cho thuê bất động sản cũng mang lại hơn 350 tỷ đồng doanh thu….

Cơ cấu doanh thu - lợi nhuận gộp của Viglacera trong năm 2016.

Cơ cấu doanh thu - lợi nhuận gộp của Viglacera trong năm 2016.

Doanh thu tăng 4% trong khi giá vốn chỉ tăng 1% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ cả năm đạt 1.978 tỷ đồng, tăng 260 tỷ đồng so vưới cùng kỳ. Trong đó, riêng sản phẩm gạch, ngói nung, đất sét mang lại 471 tỷ đồng lợi nhuận gộp, đóng góp 24% tổng lợi nhuận gộp; còn mặt hàng gạch ốp lát mang lại 462 tỷ đồng. Mặt hàng kính, gương cũng mang lại con số lợi nhuận gộp không hề nhỏ, đạt 362 tỷ đồng; còn hàng hóa bất động sản mang lại 134 tỷ đồng lợi nhuận gộp…

Doanh thu tài chính tăng mạnh từ 32,2 tỷ đồng lên 85,4 tỷ đồng, chủ yếu nhờ thu cổ tức, lợi nhuận được chia và thu lãi từ bán khoản đầu tư tại Viglacera Đồng Triều (37,19 tỷ đồng). Chi phí tài chính biến động không đáng kể.

Đáng chú ý, chi phí bán hàng tăng 23 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 105 tỷ đồng, chủ yếu do trong năm công ty trích 61 tỷ đồng vào quỹ phát triển khoa học công nghệ, trong khi cùng kỳ chỉ chi 10 tỷ đồng, ngoài ra các khoản chi khác bằng tiền cũng tăng đáng kể.

Kết quả, cả năm 2016 Viglacera đạt 768,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 38% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế đạt 620 tỷ đồng, tăng 52% so với lợi nhuận đạt được năm 2015, trong đó riêng quý 4/2016 lãi sau thuế gần 160 tỷ đồng.

Giải trình nguyên nhân lợi nhuận năm 2016 tăng đột biến, lãnh đạo công ty cho rằng, công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp trong sản xuất, tiêu thụ, chuyển dịch cơ cấu sản phẩm…Bên cạnh đó, cũng do công ty đã thực hiện tái cơ cấu toàn diện, thoái toàn bộ vốn tại Viglacera Đông Triều, tập trung đầu tư phát triển tối đa các khu công nghiệp chuyên sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ cao như kính, granit cao cấp, ngói lợp chất lượng cao….

Tính đến cuối năm 2016, tổng cộng tài sản công ty đạt 12.989 tỷ đồng, tăng 1.326 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ phải trả 8.622 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.122 tỷ đồng; vay, nợ thuê tài chính dài hạn 1.023 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 4.300 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu 3.070 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm gần 716 tỷ đồng.

Nam Hà

HNX

Trở lên trên