MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vinaconex lãi đột biến hơn 1.000 tỷ sau thuế quý 3 nhờ bán cổ phần dự án Bắc An Khánh

Doanh thu hoạt động kinh doanh chính giảm. Chi phí tài chính và chi phí bán hàng đều giảm, tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp gần 1.106 tỷ do trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi, tăng 685% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng công ty cổ phần XNK và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2020 lãi đột biến 1.037 tỷ đồng sau thuế, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước nhờ bán cổ phần tại một loạt dự án trong đó có Bắc An Khánh.

Vinaconex lãi đột biến hơn 1.000 tỷ sau thuế quý 3 nhờ bán cổ phần dự án Bắc An Khánh - Ảnh 1.

Theo đó, các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Vinaconex đều giảm mạnh trong kỳ. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3 giảm gần 45% cùng kỳ năm trước, đạt 1.270 tỷ, luỹ kế 9 tháng đạt hơn 3,800 tỷ, giảm 39% cùng kỳ 2019.

Biên lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể, quý 3 đạt 22,5% và 9 tháng đạt 15,2%, con số này cùng kỳ 2019 đạt lần lượt là 18,6% và 14,8%.

Do bán một loạt dự bán trong kỳ, đáng chú ý nhất là việc chuyển nhượng 50% cổ phần tại liên doanh An Khánh JSC đã giúp Vinaconex ghi nhận doanh thu tài chính trong kỳ 2.185 tỷ, luỹ kế 9 tháng ghi nhận 2.922 tỷ, gấp 18 lần cùng kỳ năm trước.

Vinaconex lãi đột biến hơn 1.000 tỷ sau thuế quý 3 nhờ bán cổ phần dự án Bắc An Khánh - Ảnh 2.

Chi phí tài chính và chi phí bán hàng đều giảm, tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp gần 1.106 tỷ do trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi, tăng 685% so với cùng kỳ năm trước.

Vinaconex lãi đột biến hơn 1.000 tỷ sau thuế quý 3 nhờ bán cổ phần dự án Bắc An Khánh - Ảnh 3.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 3/2020 của Vinaconex đạt 1.274 tỷ, tăng 336% cùng kỳ năm trước, 9 tháng đạt 1.812 tỷ, tăng 166%.

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.037 Chị tỷ, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng đạt 1.450 tỷ, tăng 157%.

Đáng chú ý, Vinaconex trích lập hơn 1.220 tỷ dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi trong quý 3, nâng trích lập dự phòng tại thời điểm 30/9/2020 lên 1.582 tỷ.

Vinaconex lãi đột biến hơn 1.000 tỷ sau thuế quý 3 nhờ bán cổ phần dự án Bắc An Khánh - Ảnh 4.

Cùng ngày công bố KQKD quý 3, Vinaconex vừa thông báo sẽ mua lại tối đa 10% cổ phần đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ, tương đương sẽ mua vào hơn 44,17 triệu cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

Tại thời điểm 30/9/2020, tổng tài sản của Vinaconex đạt 19.356 tỷ, tăng nhẹ so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu là 4.417 tỷ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2.048 tỷ, tăng 1.100 tỷ so với đầu năm, thặng dư vốn cổ phần 355 tỷ.

Tổng tiền và tương đương tiền đạt hơn 3.157 tỷ, tăng 856 tỷ so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn lên tới gần 6.800 tỷ, giảm hơn 500 tỷ so với đầu năm do tăng trích lập dự phòng 1.200 tỷ, các khoản phải thu đa phần là phải thu ngắn hạn của khách hàng (3.157 tỷ) và trả trước cho người bán (2.327 tỷ).

Vinaconex lãi đột biến hơn 1.000 tỷ sau thuế quý 3 nhờ bán cổ phần dự án Bắc An Khánh - Ảnh 5.

Các dự án của Vinaconex đang triển

Châu Cao

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên