MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vinaconex lãi ròng 6 tháng gần 263 tỷ, tăng 97% cùng kỳ năm trước

Tại thời điểm 30/6/2019, tổng tài sản của Vinaconex đạt 19.698 tỷ đồng, giảm 387 tỷ đồng do trong kỳ đã trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông tỷ lệ 10%.

Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 với kết quả kinh doanh vượt trội cùng kỳ năm trước.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ kỳ này của VCG đạt 2.300 tỷ đồng, giảm 4% cùng kỳ năm trước, lũy kế 6 tháng đạt 3.961 tỷ, giảm gần 5%.

Theo nội dung được Chủ tịch VCG ông Đào Ngọc Thanh chia sẻ tại đại hội cổ đông của Vinaconex, công ty sẽ chuyển hướng sang thành công ty bất động sản. Trong cơ cấu doanh thu của Vinaconex 6 tháng đầu năm, doanh thu xây lắp đã giảm từ 65,5% xuống còn 54%, trong khi đó doanh thu bất động sản tăng mạnh từ 12% lên 17,6% tổng doanh thu, doanh thu sản xuất công nghiệp cũng tăng từ 10,7% lên 13,7%. Doanh thu bất động sản của Vinaconex 6 tháng đầu năm 2019 đạt gần 700 tỷ, tăng 37% cùng kỳ năm trước; doanh thu xây lắp đạt 2.143 tỷ giảm 21%, doanh thu sản xuất công nghiệp tăng 21,7% và doanh thu khác tăng 20% đạt 576 tỷ.

Vinaconex lãi ròng 6 tháng gần 263 tỷ, tăng 97% cùng kỳ năm trước - Ảnh 1.

Biên lợi nhuận gộp của Vinaconex cải thiện nhẹ lên trên 12%. Doanh thu tài chính trong kỳ đạt gần 53 tỷ đồng, giảm 19,3% cùng kỳ năm trước, lũy kế 6 tháng đạt 96,7 tỷ đồng, giảm 19,3%.

Trong quý 2 Vinaconex ghi nhận lợi nhuận khác 71 tỷ, gấp hơn 11 lần cùng kỳ năm trước, lũy kế 6 tháng đạt 74,7 tỷ đồng, gấp 25 lần cùng kỳ năm trước.

Vinaconex lãi ròng 6 tháng gần 263 tỷ, tăng 97% cùng kỳ năm trước - Ảnh 2.

Kết quả kinh doanh của Vinaconex

Kết quả, lợi nhuận hợp nhất trước thuế quý 2/2019 của Vinaconex đạt 258 tỷ đồng, tăng 87,5% cùng kỳ năm trước, lũy kế 6 tháng đạt 376 tỷ đồng, tăng 60%.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 2/2019 đạt 204 tỷ đồng, tăng 82,5% cùng kỳ năm trước, lũy kế 6 tháng đạt 303,6 tỷ đồng, tăng 66,4%.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 173,9 tỷ đồng, tăng 104%, lũy kế 6 tháng đạt 262,6 tỷ đồng, tăng 97%.

Vinaconex lãi ròng 6 tháng gần 263 tỷ, tăng 97% cùng kỳ năm trước - Ảnh 3.

Tại thời điểm 30/6/2019, tổng tài sản của Vinaconex đạt 19.698 tỷ đồng, giảm 387 tỷ đồng do trong kỳ đã trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông tỷ lệ 10%.

Tiền và các khoản tương đương tiền hơn 1.217 tỷ đồng, giảm 136 tỷ so với đầu kỳ, tiền gửi ngân hàng 1.566 tỷ, giảm 24 tỷ. Các khoản phải thu tăng lên hơn 6.072 tỷ đồng trong đó phải thu công ty liên doanh TNHH Phát triển Đô thị mới An khánh 738 tỷ, hàng tồn kho hơn 3.120 tỷ.

Vinaconex vẫn đang "treo" khoản cho thuê văn phòng, căn hộ tại dự án Trung tâm thương mại Chợ Mơ 931 tỷ vào khoản doanh thu chưa thực hiện. Tổng giá trị doanh thu chưa thực hiện tại thời điểm 30/6 khoảng hơn 1.324 tỷ đồng.

Các dự án VCG đang triển khai:

Vinaconex lãi ròng 6 tháng gần 263 tỷ, tăng 97% cùng kỳ năm trước - Ảnh 4.
Vinaconex lãi ròng 6 tháng gần 263 tỷ, tăng 97% cùng kỳ năm trước - Ảnh 5.

Phương Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên