MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vinaseed chốt quyền cổ tức bằng tiền đợt 1/2021 tỷ lệ 40%

Vinaseed chốt quyền cổ tức bằng tiền đợt 1/2021 tỷ lệ 40%

Ngày 12/7 chốt danh sách chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 40%.

Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed, HoSE: NSC) – đơn vị thành viên Tập đoàn PAN (HoSE: PAN) thông báo ngày 12/7 chốt danh sách chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 40%, tương đương 4.000 đồng/cp. Với 17,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vinaseed dự kiến cho 70,4 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt 1 vào ngày 12/8.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, cổ đông thông qua phương án chia cổ tức 2021 tỷ lệ 70% bằng tiền mặt, tương đương tổng chi trả 123 tỷ đồng. Đây là mức chia kỷ lục của doanh nghiệp.

Vinaseed chốt quyền cổ tức bằng tiền đợt 1/2021 tỷ lệ 40% - Ảnh 1.

Nguồn: Vinaseed

Theo báo cáo của HĐQT, năm qua, tập đoàn gặp nhiều khó khăn về dịch bệnh, các chi phí đầu vào tăng, nguồn vốn phục vụ kinh doanh chủ yếu là vốn vay. Dù vậy, đơn vị đã tận dụng mọi cơ hội để ghi nhận kết quả khả quan. Cụ thể, doanh thu 1.928 tỷ đồng, tăng 18% so với 2020; lãi sau thuế 225,6 tỷ đồng, tăng 16%. EPS đạt 12.481 đồng/cp, tăng 26,7%.

Năm nay, HĐQT trình kế hoạch doanh thu 2.150 tỷ đồng, tăng 11,5%; lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng, tăng 20,5%; tỷ lệ cổ tức dự kiến 30-30%.

Lãnh đạo Vinaseed đưa ra phương án tái cấu trúc doanh nghiệp như đổi mô mô hình kinh doanh theo hướng thống nhất thị trường, giảm các đơn vị đầu mối để giảm chi phí, hạn chế cạnh tranh nội bộ; thay đổi phương thức tiếp cận khách hàng để thúc đẩy nhu cầu; đổi mới mô hình tăng trưởng với ngành chính là giống cây trồng bằng các sản phẩm khoa học công nghệ, tập trung nâng cao tỷ trọng rau và ngô; dứng dụng công nghiệp thông tin vào sản xuất kinh doanh và quản trị…

Trong giai đoạn 2022-2026, Vinaseed đề ra mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 15-20%. Trong đó, sản lượng giống cây trồng đến 2026 đạt 180.000 tấn, doanh thu 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 450-500 tỷ đồng. Đồng thời, mục tiêu chiếm lĩnh 25% thị phần cả nước, riêng đồng bằng sông hồng và Bắc Trung Bộ chiếm 45%.

Theo Vy Anh

Người Đồng Hành

Từ Khóa:
Trở lên trên