MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VNTT (TTN): Lợi nhuận 9 tháng gấp đôi cùng kỳ, hoàn thành 87% kế hoạch năm

Trong riêng quý 3, TTN ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng trưởng mạnh 127% so với cùng kỳ, đạt hơn 12 tỷ đồng.

CTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (VNTT, TTN) đã công bố BCTC quý 3/2019 với mức doanh thu thuần đi ngang nhưng lợi nhuận lại tăng trưởng đột biến so với cùng kỳ.

Theo đó, riêng quý 3/2019 TTN đạt 57,8 tỷ đồng doanh thu thuần tăng nhẹ so với con số 56,6 tỷ đồng cùng kỳ. Tuy nhiên giá vốn hàng bán lại tăng 5% nên lợi nhuận gộp đạt hơn 12,7 tỷ đồng giảm 6% so với cùng kỳ.

Trong quý 3/2019, Công ty đã phân chia doanh thu theo hợp đồng hợp tác kinh doanh từ 5.861 thuê bao FTTH cho đối tác là 2,98 tỷ đồng đã làm LNST giảm tương đương 2,38 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong kỳ TTN ghi nhận khoản doanh thu từ hoạt động tài chính tăng đột biến từ mức 1,5 triệu đồng cùng kỳ năm trước lên 5,4 tỷ đồng. Theo giải trình từ phía công ty, do trong kỳ TTN ghi nhận khoản cổ tức được chia từ khoản đầu tư mã Cổ phiếu TDC với số tiền 2,88 tỷ đồng, đồng thời cũng ghi nhận doanh thu tài chính 2,2 tỷ đồng từ việc bán 2,5 triệu cổ phiếu TDC đã làm lợi nhuận sau thuế trong kỳ tăng tương đương 4,88 tỷ đồng.

VNTT (TTN): Lợi nhuận 9 tháng gấp đôi cùng kỳ, hoàn thành 87% kế hoạch năm - Ảnh 1.

Ngoài ra, chi phí tài chính trong kỳ ghi nhận âm 3,7 tỷ đồng do công ty đã hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư 5,06 tỷ đồng trong khi quý 3/2018 hoàn nhập 392 triệu đồng đã làm lợi nhuận sau thuế tăng thêm 4,05 tỷ đồng.

VNTT (TTN): Lợi nhuận 9 tháng gấp đôi cùng kỳ, hoàn thành 87% kế hoạch năm - Ảnh 2.

Kết quả, TTN ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng trưởng mạnh 127% so với cùng kỳ, đạt hơn 12 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TTN đạt gần 123 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 68 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 4% và tăng 109% so với cùng kỳ. Năm 2019 TTN đặt mục tiêu đạt 337 tỷ đồng doanh thu và 78 tỷ đồng LNST, theo đó kết thúc 9 tháng đầu năm 2019 mặc dù mới hoàn thành 36% mục tiêu về doanh thu nhưng đã hoàn thành 87% kế hoạch LNST cả năm 2019.

VNTT (TTN): Lợi nhuận 9 tháng gấp đôi cùng kỳ, hoàn thành 87% kế hoạch năm - Ảnh 3.

Minh Quang

Trở lên trên