MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vosco (VOS): Quý 3 lỗ 110 tỷ đồng, góp phần vào lỗ lũy kế 9 tháng trên 236 tỷ đồng

01-11-2016 - 10:26 AM | Doanh nghiệp

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ riêng quý 3 của Vosco gần 267 tỷ đồng trong khi giá vốn bỏ ra 333 tỷ đồng.

CTCP Vận tải Viển Việt Nam (Vosco – mã chứng khoán VOS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2016.

Riêng quý 3 năm nay, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 266,4 tỷ đồng, bằng 61% cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giá vốn bỏ ra lên đến gần 333 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp của Vosco quý này đã ghi âm 56,4 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng hơn 1 tỷ đồng, nhưng đáng chú ý, chi phí tài chính giảm mạnh 57 tỷ đồng so với quý 3 năm ngoái. Một phần nguyên nhân chi phí tài chính giảm mạnh do năm nay tỷ giá ổn định, Vosco không phải gánh khoản lỗ tỷ giá lớn như cùng kỳ.

Chi phí bán hàng giảm 7 tỷ đồng nhờ giảm chi phí hoa hồng, môi giới; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được gần 3,5 tỷ đồng do tiết giảm chi phí nhân viên quản lý. Tuy nhiên, quý 3 năm nay không có khoản thu nhập khác gần 11 tỷ đồng như năm ngoái. Những yếu tố trên góp phần làm cho Vosco chấp nhận lỗ hơn 110 tỷ đồng trong quý 3, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 88 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu đạt 946,5 tỷ đồng, giảm 284 tỷ đồng tương ứng 23% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính đạt 23,5 tỷ đồng, tăng 16 tỷ đồng so với cùng kỳ nhờ ghi nhận gần 15 tỷ đồng lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện và 2,3 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận được chia.

Chi phí tài chính chỉ 120 tỷ đồng, giảm gần 100 tỷ đồng so với cùng kỳ do không phải gánh chịu khoản lỗ tỷ giá lớn như cùng kỳ. Bên cạnh đó, công ty tích cực kiểm soát chi phí, giảm tối đa chi phí hoa hồng, chi phí môi giới và các chi phí nhân viên quản lý nên 9 tháng đầu năm còn lỗ 236,8 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế đến cuối tháng 9/2016 lên 678,5 tỷ đồng.

Tổng cộng nguồn vốn cuối kỳ còn gần 4.300 tỷ đồng, giảm 330 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong kỳ, dòng tiền thu được từ bán hàng và cũng cấp dịch vụ trên 1.030 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh dương 81 tỷ. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ đạt 104,5 tỷ đồng.

Thanh Mai

Vosco

Trở lên trên