MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xem xét thận trọng các hình thức sử dụng đất để thực hiện nhà ở thương mại

08-06-2023 - 07:00 AM | Bất động sản

Ủy ban Pháp luật Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá tác động chính sách toàn diện, thận trọng đối với các hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại

Tại Báo cáo tóm tắt Thẩm tra dự án Luật Nhà ở sửa đổi, Ủy ban Pháp luật Quốc hội cho biết, tán thành việc sửa đổi toàn diện Luật Nhà ở song cần tiếp tục nghiên cứu để luật hóa tối đa các nội dung đang được quy định trong các văn bản dưới luật đã rõ, được thực tiễn kiểm nghiệm và phát huy hiệu quả trên thực tế.

Trong đó, liên quan đến hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại , theo Ủy ban Pháp luật bên cạnh việc kế thừa quy định của Luật Nhà ở hiện hành về 2 hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại là: có quyền sử dụng đất ở và có quyền sử dụng đất ở và đất khác.

Tại dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi bổ sung 2 trường hợp mới là "có quyền sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở đã nộp tiền sử dụng đất hoặc nộp tiền thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê" và "nhận chuyển nhượng quyền sử dụng các loại đất quy định tại các điểm a, b hoặc điểm c khoản này theo quy định của pháp luật đất đai".

Xem xét thận trọng các hình thức sử dụng đất để thực hiện nhà ở thương mại - Ảnh 1.

Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng đối với các hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, qua nghiên cứu, Ủy ban Pháp luật nhận thấy các nội dung mới được bổ sung nêu trên của dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi không thống nhất với các quy định có liên quan của dự thảo Luật Đất đai sửa đổi được Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp này.

Cụ thể, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi không quy định 2 hình thức sử dụng đất mới được bổ sung để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại mà điểm a khoản 1 Điều 112 của dự thảo Luật Đất đai sửa đổi quy định dự án nhà ở thương mại thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng thời, điểm b khoản 4 Điều 122 của dự thảo Luật Đất đai sửa đổi chỉ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại đối với đất ở hoặc đất ở và đất khác không phải là đất ở.

Ủy ban Pháp luật thấy rằng loại đất và hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại là nội dung quan trọng, có nhiều vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật về nhà ở và đất đai thời gian qua, được nhiều doanh nghiệp và người dân quan tâm.

Việc giải quyết đúng đắn vấn đề này sẽ tác động tích cực đến sự phát triển lành mạnh, bền vững của thị trường bất động sản nhà ở, góp phần phân bổ và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực đất đai thông qua cơ chế thị trường.

Vì vậy, Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá tác động chính sách toàn diện, thận trọng đối với các hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại để quy định thống nhất nội dung này trong dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi và dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, bảo đảm tháo gỡ các vướng mắc, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Bên cạnh đó, làm rõ tính phù hợp của quy định Nhà nước thu hồi đất để tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở thương mại với yêu cầu tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Ủy ban Pháp luật cũng đề nghị nội dung về hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại không nên đồng thời quy định ở cả Luật Đất đai và Luật Nhà ở mà chỉ nên quy định thống nhất trong Luật Đất đai, bởi vì Luật Đất đai là Luật chuyên ngành quy định về chế độ quản lý, sử dụng các loại đất. Luật Nhà ở sẽ dẫn chiếu các quy định có liên quan của Luật Đất đai trong trường hợp cần thiết để áp dụng đồng bộ, thống nhất.

Theo Ninh Phan

Tiền Phong

Trở lên trên