MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

13 dự án sử dụng vốn ODA vào diện kiểm toán

Kiểm toán chuyên đề nhằm phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công...

Kiểm toán Nhà nước vừa ban hành quyết định 1099 về kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA và vốn đối ứng trong đầu tư phát triển, nâng cấp đô thị. Theo đó, 13 dự án tại 11 tỉnh thành sẽ vào diện kiểm toán chuyên đề này.

Theo Kiểm toán Nhà nước, mục tiêu kiểm toán chuyên đề này nhằm xác nhận tính đúng đắn, trung thực của tình hình quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA và vốn đối ứng trong đầu tư phát triển, nâng cấp đô thị; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng, tài chính, kế toán của Nhà nước và các quy định của Hiệp định vay vốn; đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và sử dụng vốn; phát hiện những tồn tại, bất cập trong cơ chế, chính sách để kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

Đồng thời nhằm phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và xác định trách nhiệm cá nhân, tập thể để kiến nghị xử lý theo quy định.

Nội dung kiểm toán là tình hình quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn đối ứng trong đầu tư phát triển, nâng cấp đô thị; việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng, tài chính, kế toán và các chính sách pháp luật có liên quan. Phạm vi kiểm toán là từ khi triển khai đến ngày 31/5/2019 và các thời kỳ trước, sau có liên quan.

Thời hạn của đợt kiểm toán chuyên đề này là 60 ngày từ ngày công bố quyết định kiểm toán (3/6/2019).

13 dự án trong diện kiểm toán chuyên đề gồm:

1, Dự án Phát triển các đô thị loại vừa - Tiểu dự án thành phố Lào Cai, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) (tỉnh Lào Cai).

2, Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần thứ 2 – Tiểu dự án đô thị Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

3, Dự án Hệ thống Thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên).

4, Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn).

5, Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La).

6, Dự án Phát triển toàn diện kinh tế xã hội các đô thị Việt Trì, Hưng Yên và Đồng Đăng – Hợp phần dự án tại thành phố Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên).

7, Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GSM) lần 2 – tỉnh Quảng Ninh.

8, Dự án Phát triển toàn diện kinh tế xã hội các đô thị Việt Trì, Hưng Yên và Đồng Đăng – Hợp phần dự án tại thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ).

9, Dự án Phát triển thành phố loại II tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk – Tiểu dự án phát triển thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam).

10, Dự án Thu gom, xử lý nước thải thành phố Bà Rịa (ODA Thụy Sỹ) (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

11, Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Thành phố Cần Thơ).

12, Dự án Kè bờ sông Cần Thơ- Ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơi (SP – RCC) (Thành phố Cần Thơ).

13, Dự án Phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mekong mở rộng tại Mộc bài – tỉnh Tây Ninh.

Theo Lan Ca

Vneconomy

Trở lên trên