MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 nhà đầu tư cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính

Nguyên nhân của việc xử phạt là các cá nhân công bố thông tin không đúng thời hạn.

UBCKNN vừa công bố loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một số cá nhân.

Ngày 09/08/2019, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 232/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Văn Vinh số tiền 31,25 triệu đồng

Nguyên nhân là ông Vinh báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng. Trước đó ngày 14/11/2018, ông Vinh đã mua 457.194 cổ phiếu của Công ty cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9 (mã chứng khoán LG9), dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 0 lên 457.194 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch là 9,1%, trở thành cổ đông lớn. Tuy nhiên đến ngày 07/12/2018, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo công bố thông tin của ông Vinh.

Một nhà đầu tư cá nhân khác của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (mã chứng khoán CMW) vào ngày 12/8/2019 cũng bị Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 233/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Luận số tiền 25 triệu đồng.

Nguyên nhân là vì đã báo cáo không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn. Cụ thể ông Trần Văn Luận là cổ đông lớn của CTCP Cấp nước Cà Mau vào ngày 29/10/2018 đã bán 884.000 cổ phiếu CMW, dẫn đến số lượng cổ phiếu giảm từ 884.000 xuống 0 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,69% xuống 0% và không còn là cổ đông lớn. Nhưng mãi đến ngày 04/12/2018, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo của ông Luận.

Vân Thu

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên