MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 quỹ mở của VCBF tiếp tục đạt tỷ suất lợi nhuận trên 30% trong năm 2017

Tính đến 31/12/2017, Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF quản lý tổng tài sản hơn 682,9 tỷ đồng của hơn 2.500 nhà đầu tư.

Theo thông tin từ Công ty Liên Doanh Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank ("VCBF"), cả hai quỹ mở của công ty là Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF đều tiếp tục duy trì được tỷ suất lợi nhuận cao trong năm 2017. 

Cụ thể, lợi nhuận của Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF đã đạt 31,3% trong năm 2017 và 18,5% mỗi năm kể từ khi thành lập ngày 24/12/2013. Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF đạt lợi nhuận 37,4% trong năm 2017 và 21,7% mỗi năm kể từ khi thành lập ngày 22/8/2014. (Các tỷ suất lợi nhuận kể từ khi thành lập được nêu là lợi nhuận kép hàng năm). Tăng trưởng tổng tài sản hai quỹ ở mức 108,7% so với cuối năm 2016.

Tính đến 31/12/2017, Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF quản lý tổng tài sản hơn 682,9 tỷ đồng của hơn 2.500 nhà đầu tư. Lợi nhuận tham chiếu của Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF là trung bình cộng giữa tỉ lệ tăng trưởng của VN-Index và lợi nhuận của trái phiếu Chính phủ 10 năm. Lợi nhuận tham chiếu của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF là tỉ lệ tăng trưởng của VN100 Index. (VN100 Index là chỉ số chứng khoán bao gồm 100 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất và thanh khoản cao trên sàn HSX).

Công ty Liên Doanh Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank là Công ty liên doanh giữa Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam ("Vietcombank") và Tập đoàn đầu tư đa quốc gia Franklin Templeton Investments ("FTI"). Trong đó, Vietcombank nắm giữ 51% vốn tại VCBF và FTI nắm giữ 49% vốn tại VCBF.


Hà Phương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên