MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

43 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần từ 27-31/5: Cao nhất lên tới 150%

26-05-2024 - 18:52 PM | Doanh nghiệp

Tuần từ ngày 27-31/5, có 43 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó tỷ lệ trả cao nhất là VNX với 150%, thấp nhất là NVP với tỷ lệ 2,2%.

43 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần từ 27-31/5: Cao nhất lên tới 150%- Ảnh 1.

43 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần từ 27-31/5, trong đó VNX trả cao nhất với tỷ lệ 150%. Ảnh minh hoạ.

Trong tuần tới từ ngày 27-31/5, có 43 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt, trong đó tỷ lệ cổ tức cao nhất là CTCP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại (MCK: VNX) với 150% (tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 15.000 đồng).

Thực tế, VNX cũng thường xuyên chi trả cổ tức ở mức cao trong những năm gần đây, dao động khoảng 50-60% (ngoại trừ năm 2021 chi trả 10%). Tuy vậy, lượng cổ phiếu đang lưu hành không nhiều, chỉ hơn 1,2 triệu cổ phiếu. Với lượng cổ phiếu này Doanh nghiệp cần chi khoảng 18 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Ngày giao dịch không hưởng quyền 30/5, dự kiến chi trả vào 19/6/2024.

Tiếp theo là CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long (MCK: HLB) với tỷ lệ 90% (1 cổ phiếu được nhận 9.000 đồng cổ tức). Với 3,09 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp cần chi khoảng 28 tỷ đồng để hoàn tất đợt trả này. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/5, dự kiến thanh toán vào 20/6/2024.

Dưới đây là danh sách các doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:

STT

MCK

Sàn

Ngày GDKHQ

Ngày ĐKCC

Ngày thực hiện

Tỷ lệ

Nội dung sự kiện

1

MDC

HNX

27/5/24

28/5/24

17/6/24

7%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 700 đồng/cổ phiếu

2

DAD

HNX

27/5/24

28/5/24

10/6/24

5%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/ cổ phiếu

3

V12

HNX

27/5/24

28/5/24

28/6/24

6%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 600 đồng/ cổ phiếu

4

THT

HNX

27/5/24

28/5/24

28/6/24

10%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/ cổ phiếu

5

PMC

HNX

27/5/24

28/5/24

17/6/24

41%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 4.100 đồng/ cổ phiếu

6

HTI

HoSE

27/5/24

28/5/24

7/6/24

16%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.600 đồng/ cổ phiếu

7

SVI

HoSE

27/5/24

28/5/24

28/6/24

26%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.600 đồng/ cổ phiếu

8

VLB

UPCoM

27/5/24

28/5/24

24/6/24

9%

Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 900 đồng/ cổ phiếu

9

HUG

UPCoM

27/5/24

28/5/24

20/6/24

5%

Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 500 đồng/ cổ phiếu

10

VXT

UPCoM

27/5/24

28/5/24

14/6/24

6,5%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 650 đồng/ cổ phiếu

11

MFC

HNX

28/5/24

29/5/24

12/6/24

12%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.200 đồng/ cổ phiếu

12

HSP

UPCoM

28/5/24

29/5/24

14/6/24

11,4%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.140 đồng/ cổ phiếu

13

CMN

UPCoM

28/5/24

29/5/24

10/6/24

26%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.600 đồng/ cổ phiếu

14

HLB

UPCoM

28/5/24

29/5/24

20/6/24

90%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 9.000 đồng/ cổ phiếu

15

TDB

UPCoM

28/5/24

29/5/24

19/6/24

20%

Trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP; Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 2.000 đồng/cổ phiếu

16

TTN

UPCoM

28/5/24

29/5/24

21/6/24

7%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 700 đồng/ cổ phiếu

17

BRR

UPCoM

29/5/24

30/5/24

2/10/24

7%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 700 đồng/ cổ phiếu

18

MND

UPCoM

29/5/24

30/5/24

28/6/24

7,5%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 750 đồng/ cổ phiếu

19

NVP

UPCoM

29/5/24

30/5/24

24/6/24

2,2%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 220 đồng/ cổ phiếu

20

SBL

UPCoM

29/5/24

30/5/24

20/6/24

5%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/ cổ phiếu

21

CCV

UPCoM

29/5/24

30/5/24

10/6/24

31.37%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 3.137 đồng/ cổ phiếu

22

M10

UPCoM

29/5/24

30/5/24

10/6/24

5%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/ cổ phiếu

23

DTB

UPCoM

29/5/24

30/5/24

17/6/24

10,73%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.073 đồng/ cổ phiếu

24

DTP

UPCoM

29/5/24

30/5/24

20/6/24

10%

Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/ cổ phiếu

25

TVD

HNX

29/5/24

30/5/24

14/6/24

9%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 900 đồng/ cổ phiếu

26

NLG

HoSE

29/5/24

30/5/24

28/6/24

4,99%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 499 đồng/ cổ phiếu

27

VFG

HoSE

29/5/24

30/5/24

14/6/24

10%

Trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/ cổ phiếu

28

VAF

HoSE

30/5/24

31/5/24

14/6/24

10%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/ cổ phiếu

29

NTP

HNX

30/5/24

31/5/24

14/6/24

10%

Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/ cổ phiếu

30

PGS

HNX

30/5/24

31/5/24

10/6/24

5%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/ cổ phiếu

31

HTC

HNX

30/5/24

31/5/24

12/6/24

5%

Trả cổ tức đợt 4/2023 bằng tiền, 500 đồng/ cổ phiếu

32

SED

HNX

30/5/24

31/5/24

14/6/24

15%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.500 đồng/ cổ phiếu

33

TMB

HNX

30/5/24

31/5/24

17/6/24

20%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.000 đồng/ cổ phiếu

34

DTK

HNX

30/5/24

31/5/24

28/6/24

4%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 400 đồng/ cổ phiếu

35

TOW

UPCoM

30/5/24

31/5/24

19/9/24

15%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.500 đồng/ cổ phiếu

36

VNX

UPCoM

30/5/24

31/5/24

19/6/24

150%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 15.000 đồng/ cổ phiếu

37

VAF

HoSE

30/5/24

31/5/24

14/6/24

10%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/ cổ phiếu

38

TAW

UPCoM

30/5/24

31/5/24

17/6/24

10,5%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.050 đồng/ cổ phiếu

39

CTW

UPCoM

30/5/24

31/5/24

24/10/24

6,6%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 660 đồng/ cổ phiếu

40

KGM

UPCoM

30/5/24

31/5/24

7/6/24

3,75%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 375 đồng/ cổ phiếu

41

GLW

UPCoM

30/5/24

31/5/24

17/6/24

3%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 300 đồng/ cổ phiếu

42

SIV

UPCoM

30/5/24

31/5/24

20/6/24

14%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.400 đồng/ cổ phiếu

43

BHK

UPCoM

31/5/24

3/6/24

20/6/24

9%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 900 đồng/ cổ phiếu

Theo Hà Anh (t/h)

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên