MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

49 doanh nghiệp bị đình chỉ giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

24-04-2024 - 16:45 PM | Kinh tế số

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 543/QĐ-BTTTT đình chỉ giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (lần 2) đối với 49 doanh nghiệp.

49 doanh nghiệp bị đình chỉ giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng theo quy định tại mục 3b, điểm a, khoản 18 (sửa đổi, bổ sung Điều 32 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP), Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP.

Trong 49 doanh nghiệp bị đình chỉ giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng lần 2, có 33 doanh nghiệp có trụ sở chính tại Hà Nội, 1 doanh nghiệp tại Phú Thọ và 15 doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, các lỗi vi phạm được xác định là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ G1 không đáp ứng đủ các điều kiện tương ứng quy định sau khi đã được Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu khắc phục bằng văn bản và không thực hiện báo cáo định kỳ cho cơ quan quản lý nhà nước. Quyết định đình chỉ trên có thời hạn là 3 tháng.

Trước đó, ngày 11/10/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1934/QĐ-BTTTT đình chỉ giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (lần 1) đối với 52 doanh nghiệp cũng vì lý do nói trên. Sau đó, có 3 doanh nghiệp trong danh sách đã có báo cáo giải trình, khắc phục và đã được các Sở Thông tin và Truyền thông địa phương xem xét xử lý vi phạm nên không bị đưa vào danh sách đình chỉ lần 2.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, sau thời hạn 3 tháng đình chỉ lần 2, nếu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không báo cáo khắc phục sai phạm thì Bộ sẽ xem xét thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng của doanh nghiệp theo quy định.

Theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, G1 là trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ trò chơi G1 khi có Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản đối với từng trò chơi điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.Theo P.V

vtv.vn

Trở lên trên