MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 năm, Hà Nội tinh giản biên chế được trên 1.100 cán bộ

25-06-2020 - 09:26 AM | Xã hội

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, tổng số người nghỉ tinh giản biên chế từ năm 2015 đến nay là 1.172 người, gồm 1.103 người nghỉ hưu trước tuổi và 69 người nghỉ việc ngay.

UBND thành phố Hà Nội vừa báo cáo Bộ Nội vụ về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Theo đó, cùng với việc sắp xếp, quy định lại chức năng, nhiệm vụ, UBND thành phố đã tăng cường phân cấp quản lý thông qua việc ban hành các quyết định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; theo đó đã giảm bớt các thủ tục hành chính về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức, nhân sự, tài chính ... phân cấp tương đối triệt để và giao quyền, trách nhiệm cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Ngoài việc sắp xếp giảm Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo GPMB thành phố (cơ quan tương đương Sở), thành phố đã đẩy mạnh tinh gọn bộ máy bên trong các sở, theo đó đã giảm 65 phòng thuộc Sở, từ 224 phòng còn 159 phòng (tỷ lệ 29%). Số lượng trưởng, phó phòng trong quá trình sắp xếp được bảo lưu phụ cấp chức vụ, và được kết hợp luân chuyển, điều động, bổ nhiệm ở những vị trí thích hợp.

Thành phố cũng thí điểm việc hợp nhất một số cơ quan có nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện.

Cụ thể, về khối cơ quan hành chính, thành phố đã thí điểm tổ chức Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện, thị xã trực thuộc UBND cấp huyện. Về Khối đơn vị sự nghiệp, ngoài việc thực hiện hợp nhất Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thuộc UBND cấp huyện, UBND thành phố đã chủ động thực hiện thí điểm 2 mô hình Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể thao và Đài phát thanh cấp huyện; mô hình Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc UBND cấp huyện trên cơ sở sáp nhập các Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất và Ban Bồi thường GPMB cấp huyện.

Về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành phố đã hoàn thành phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, theo đó Quận Hai Bà Trưng giảm 2 phường, huyện Phúc Thọ giảm 2 xã, huyện Phú Xuyên giảm 1 xã. Sau sắp xếp, tổng đơn vị hành chính cấp xã thuộc 30 quận, huyện, thị xã là 579 đơn vị, giảm 5 đơn vị.

Về sắp xếp các thôn, tổ dân phố, thành phố đã hoàn thành xong việc sắp xếp, tổ chức lại các thôn, tổ dân phố không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Sau sắp xếp, toàn thành phố giảm 2.708 thôn, tổ dân phố, giảm 34% (từ 7.968 xuống còn 5.260 thôn, tổ, dân phố).

Theo báo cáo, về biên chế và tinh giản biên chế, tổng số người nghỉ tinh giản biên chế từ năm 2015 đến nay là 1.172 người, gồm 1.103 người nghỉ hưu trước tuổi, 69 người nghỉ việc ngay.

UBND thành phố cũng cho biết, đã quy định chức năng, nhiệm vụ của 22 Sở và cơ quan ngang Sở, 12 phòng chuyên môn thuộc quận, huyện về cơ bản không có vướng mắc. Các cơ quan, đơn vị, UBND các quận, huyện, xã, phường đã tập trung cao cho công tác thông tin, tuyên truyền đến từng hộ gia đình về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về việc sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp các thôn, tổ dân phố; tạo được sự ủng hộ, đồng thuận cao của đại đa số nhân dân tại địa phương.

Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, số đơn vị sự nghiệp của thành phố đã giảm do sắp xếp theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị đến nay là 256 đơn vị, tương đương 9,5% so với năm 2015 (2.707 đơn vị).

Thời gian tới thành phố dự kiến tiếp tục giảm 38 đơn vị. Cụ thể gồm, 1 đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố, 24 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, 13 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện. Dự kiến tổng đơn vị sự nghiệp công lập giảm đến hết năm 2020 là 294 đơn vị, tương đương tỷ lệ 10,86% so với năm 2015…

Theo Hoàng Phong

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên