MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

6 tháng, 4 hiệp định vay ODA trị giá 193 triệu USD đã được ký

Ước tính giải ngân nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi bằng 21% kế hoạch và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017...

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã ký kết được 4 hiệp định với vay ODA với tổng trị giá 193,2 triệu USD.

Báo cáo mới nhất về tình hình thực hiện công tác quản lý nợ công 6 tháng đầu năm 2018 của Bộ Tài chính cho thấy, trong nửa đầu năm 2018, Việt Nam đã ký kết 4 hiệp định với vay với tổng trị giá 193,2 triệu USD. Ước tính giải ngân nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi bằng 21% kế hoạch và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân, theo Bộ Tài chính, là do một số lý do như phân khai kế hoạch chậm, các cơ quan trong nước cũng thận trọng hơn trong việc đề xuất, chủ trương đầu tư do mức độ ưu đãi của nguồn vốn nước ngoài tiếp tục giảm.

Đối với việc cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ, Bộ Tài chính đã thực hiện siết chặt hạn mức bảo lãnh và cấp mới bảo lãnh năm 2018, đồng thời hoàn thành việc trình Thủ tướng Chính phủ phương án tái cơ cấu các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh gặp khó khăn trả nợ.

Kết quả trong nửa đầu năm 2018, dư nợ bảo lãnh nước ngoài có xu hướng giảm, không thực hiện cấp mới bảo lãnh của Chính phủ cho các dự án vay vốn trong nước, chỉ thực hiện cấp bảo lãnh vay nước ngoài cho 2 dự án, đồng thời dư nợ bảo lãnh 2 ngân hàng chính sách được giữ trong giới hạn theo đúng Nghị quyết Quốc hội.

Riêng các dự án sử dụng vốn vay nước ngoài gặp khó khăn, Bộ Tài chính cho biết cơ bản đã tự trả được nợ, không phải ứng từ Quỹ tích lũy trả nợ.

Về công tác quản lý nợ chính quyền địa phương, báo cáo của đơn vị này cho rằng, việc kiểm soát an toàn nợ địa phương được quán triệt thực hiện trong suốt quá trình tham gia ý kiến đối với đề xuất sử dụng vốn ODA/vay ưu đãi Chính phủ của chính quyền địa phương, thẩm định khả năng trả nợ của chính quyền địa phương, giải ngân nguồn vốn vay nước ngoài cho các dự án đã được duyệt.

"Trong 6 tháng đầu năm 2018 chưa phát sinh tạm ứng từ nguồn vay tồn Kho bạc Nhà nước cho ngân sách địa phương, các địa phương chưa thực hiện phát hành trái phiếu", Bộ Tài chính thông tin.

Đối với công tác trả nợ nước ngoài 6 tháng đầu năm, tổng trị giá chi trả nợ của Chính phủ là 102.594 tỷ đồng, bao gồm trả nợ trong nước là 81.011 tỷ đồng; trả nợ nước ngoài là 21.583 tỷ đồng, bằng 40,5% kế hoạch trả nợ trong năm 2018.

"Nhìn chung, công tác huy động vốn vay, trả nợ Chính phủ, công tác cho vay lại, cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ bám sát Kế hoạch vay trả nợ năm 2018 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Với kết quả thực hiện đến thời điểm báo cáo, dự kiến đến cuối năm 2018, các chỉ tiêu an toàn nợ công đảm bảo trong giới hạn được Quốc hội cho phép và thấp hơn dự kiến trong kế hoạch tài chính trung hạn, với chỉ tiêu nợ công trên GDP năm 2016 là 63,7%; ước thực hiện năm 2017 ở mức 61,4% và dự kiến đến cuối năm 2018 khoảng 61-62%", Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Theo Duyên Duyên

Vneconomy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên