MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

7/9 dự án trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng đang chậm tiến độ

17-03-2023 - 10:45 AM | Bất động sản

Trong 9 dự án trọng điểm tỉnh Lâm Đồng, có 7 dự án đang chậm tiến độ do gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai vì nhiều nguyên nhân.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản số 94/TB-UBN thông báo kết luận của ông Phạm S - Phó chủ tịch UBND tỉnh này, sau buổi làm việc với Tổ công tác số 2 chỉ đạo các công trình trọng điểm giai đoạn 2020-2025.

7/9 dự án trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng đang chậm tiến độ - Ảnh 1.

Khu Hòa Bình là 1 trong 7 dự án trọng điểm đang chậm tiến độ triển khai của tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Trường Nguyên.

Theo báo cáo, trong 9 dự án trọng điểm của tỉnh đang triển khai, chỉ có 2 dự án là Xây dựng thành phố Đà Lạt thành thành phố thông minh và Khu du lịch hồ Đại Ninh là cơ bản hoàn thành thủ tục, triển khai xây dựng.

7 dự án trọng điểm còn lại đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai gồm: Khu du lịch Đan Kia - Suối Vàng, Đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, Khu trung tâm Hòa Bình, Khu du lịch hồ Prenn, Khu du lịch núi Sa Pung, Khu đô thị Liên Khương - Prenn và Khu đô thị Nam sông Đa Nhim.

Các vướng mắc chủ yếu nằm ở năng lực của chủ đầu tư hoặc đơn vị tài trợ ý tưởng quy hoạch, cơ chế chính sách có nhiều thay đổi, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư còn nhiều phức tạp, kéo dài. Do vậy, lãnh đạo UBND tỉnh đã yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai tháo gỡ khó khăn cụ thể từng dự án.

Trong đó, đối với dự án Khu du lịch Đan Kia - Suối Vàng, UBND huyện Lạc Dương cần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, đề xuất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đề xuất phương án xử lý trong trường hợp chỉ có 1 nhà đầu tư đăng ký, đề xuất biện pháp xử lý việc trùng lắp ranh giới quy hoạch với một số dự án đã được chấp thuận trước đó và thực hiện thủ tục liên quan chuyển mục đích sử dụng rừng trong dự án.

Dự án Khu du lịch hồ Prenn, tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng khẩn trương đôn đốc hoàn thiện nội dung quy hoạch phân khu để tham mưu, trình UBND tỉnh thỏa thuận với Bộ Xây dựng - trong tháng 3-2023. Dự kiến trong tháng 4-2023 sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục còn lại.

Dự án Khu du lịch núi Sapung thì giao TP Bảo Lộc mời nhà đầu tư quan tâm tài trợ đồ án quy hoạch tiếp thu nội dung Quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận để trình Sở Xây dựng thẩm định nhiệm vụ, dự toán Đồ án quy hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 3-2023. Sau khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt, khẩn trương hoàn thành đồ án quy hoạch phân khu, tổ chức lấy ý kiến, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lấy ý kiến thoả thuận với Bộ Xây dựng, hoàn thành trong tháng 9-2023. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua đồ án quy hoạch trong tháng 10-2023.

Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh thì giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời đại diện nhà đầu tư làm việc, yêu cầu cam kết tiến độ triển khai dự án theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ để trình Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh xem xét tham mưu UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở xác định tiền sử dụng đất đối với phần diện tích giao đất cho chủ đầu tư, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Đề án xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh, tỉnh Lâm Đồng giao Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố Đà Lạt rà soát các nội dung nhiệm vụ còn lại và căn cứ vào Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 25-5-2022 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai các nhiệm vụ còn lại của Đề án trước 3-4-2023.

Riêng Dự án Khu Trung tâm Hòa Bình, TP Đà Lạt, tỉnh giao Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát hoàn thiện các nội dung liên quan đến triển khai quy hoạch; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong tháng 3-2023. Trong đó, lưu ý đối với một số hạng mục, công trình có khả năng triển khai sớm để ưu tiên thực hiện.

Về Dự án Khu đô thị Liên Khương - Prenn, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tiếp tục cập nhật vào đồ án quy hoạch chung đô thị Liên Nghĩa mở rộng; UBND huyện Đức Trọng làm việc với nhà đầu tư quan tâm tài trợ ý tưởng quy hoạch dự án trao đổi cụ thể phương hướng, kế hoạch trong tháng 3-2023. Báo cáo UBND tỉnh kết quả làm việc trước ngày 15-4-2023.

Dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim, tỉnh giao UBND huyện Đức Trọng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà đầu tư.

Dự án đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu các sở ngành và địa phương bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh để khẩn trương triển khai, đặc biệt là Thông báo kết luận số 74/TB-UBND ngày 24-2-2023 của UBND tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành và đơn vị liên quan chủ động rà soát các nhiệm vụ cần triển khai đối với từng dự án, công trình trọng điểm. Bên cạnh đó, nếu có thể thực hiện đồng thời nhiều thủ tục thì tiến hành thực hiện đồng thời nhằm tiết kiệm thời gian, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Theo Trường Nguyên

Người lao động

Trở lên trên