MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

An Giang: Đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2023

UBND tỉnh An Giang yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương tổ chức thực hiện và giải ngân vốn đầu tư trong phạm vi chỉ tiêu kế hoạch vốn được giao, đặc biệt là các dự án khởi công mới năm 2023.

UBND tỉnh An Giang yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương tổ chức thực hiện và giải ngân vốn đầu tư trong phạm vi chỉ tiêu kế hoạch vốn được giao, đặc biệt là các dự án khởi công mới năm 2023.

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Công văn số 31/UBND-KTTH về việc đôn đốc triển khai giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023.

Theo báo cáo tổng hợp từ Bộ Tài chính, ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh An Giang năm 2022 (tính đến 31/1/2023) đạt 83,65% so với tổng kế hoạch vốn năm 2022 tỉnh được giao (trên 5.565 tỷ đồng).

Do đó, để đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và triển khai kế hoạch vốn năm 2023, tại Công văn số 31/UBND-KTTH, UBND tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung: tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt các văn bản chỉ đạo của trung ương, của UBND tỉnh, đặc biệt là Thông báo số 278/TB-VPUBND ngày 14/10/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2022 và giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng còn lại năm 2022.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh An Giang yêu cầu chủ đầu tư lập hồ sơ thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước tỉnh khi có khối lượng, đáp ứng đầy đủ các trình tự, thủ tục thanh toán theo quy định; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cơ quan liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công.

Với việc đã ban hành các quyết định giao kế hoạch vốn năm 2023, UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương tổ chức thực hiện và giải ngân vốn đầu tư trong phạm vi chỉ tiêu kế hoạch vốn được giao, đặc biệt là các dự án khởi công mới năm 2023. Trường hợp một dự án được bố trí nhiều nguồn vốn, ưu tiên giải ngân trước nguồn vốn ngân sách trung ương (nếu có).

Đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia, UBND tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ban, ngành được giao làm chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và cơ quan chủ quản để làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh giao chi tiết kế hoạch vốn năm 2023 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng, ban chuyên môn khẩn trương hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án và giao kế hoạch vốn 2023 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương cho các đơn vị thực hiện.

UBND tỉnh An Giang cũng lưu ý các chủ đầu tư thực hiện việc báo cáo định kỳ tháng, quý và cả năm theo quy định. Riêng Kho bạc Nhà nước tỉnh chậm nhất đến ngày 5 của tháng sau phải có báo cáo chi tiết danh mục công trình đã được cấp phát trong tháng trước, lũy kế từ đầu năm đến tháng báo cáo gửi UBND tỉnh, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính để kịp thời phối hợp, theo dõi tình hình giải ngân kế hoạch vốn.

Theo KL

VGP

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên