MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Áp dụng thuế tự vệ toàn cầu từ 3,2 - 4,4 triệu đồng/tấn với bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam

27-03-2018 - 14:40 PM | Thị trường

Bộ Công thương cho biết, sẽ áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam, với mức thuế tuyệt đối được áp dụng trước ngày 25/3/2020 là từ 3,2 đến gần 4,4 triệu đồng/tấn.

Được biết ngày 26/3, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 958/QĐ-BCT về việc rà soát giữa kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau.

Hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng rà soát là sản phẩm bột ngọt, còn được gọi là mỳ chính (tên tiếng anh: Monosodium Glutamate - MSG), cụ thể như sau:

Áp dụng thuế tự vệ toàn cầu từ 3,2 - 4,4 triệu đồng/tấn với bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam - Ảnh 1.

Bộ Công Thương cho biết, căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 96 Luật Quản lý ngoại thương 2017, thời hạn rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ là không quá 06 tháng kể từ ngày có Quyết định rà soát, trong trường hợp cần thiết có thể gia hạn một lần nhưng không quá 03 tháng.

Tất cả các tổ chức, cá nhân có quyền lợi liên quan trong vụ việc có thể đăng ký với Cơ quan điều tra để trở thành bên liên quan . Bên liên quan sẽ được tiếp cận thông tin lưu hành công khai trong quá trình điều tra, gửi các ý kiến bình luận, thông tin và bằng chứng liên quan đến việc hàng hóa thuộc đối tượng rà soát.

Đơn đăng ký làm bên liên quan theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 958/QĐ-BCT phải được gửi tới Cơ quan điều tra theo địa chỉ dưới đây trong thời hạn hai mươi (20) ngày tức là đến ngày 15/4/2018, kể từ ngày ban hành Quyết định rà soát.

Cơ quan điều tra khuyến nghị tất cả các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nên đăng ký để làm bên liên quan để có thể bình luận, tiếp cận các thông tin, hồ sơ vụ việc để đảm bảo lợi ích hợp pháp của mình.

Tùng Anh

Tài chính Plus

Trở lên trên