MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Australia gia hạn điều tra sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam

11-09-2017 - 19:10 PM | Thị trường

Bộ Công thương cho biết, Australia ra thông báo tạm thời chưa áp dụng biện pháp sơ bộ trong vụ việc điều tra chống bán phá giá với sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam.

Ngày 7/9/2017, Ủy ban Chống bán phá giá Australia (ADC) thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Australia đã ra Thông báo số 2017/126 về việc gia hạn thời gian ban hành Báo cáo về Dữ kiện trọng yếu và Báo cáo về khuyến nghị của ADC trong vụ việc điều tra chống bán phá giá (CBPG) với sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam và Malaysia.

Theo đó, thời gian ban hành Báo cáo về Dữ kiện trọng yếu sẽ lùi đến ngày 5/11 và thời hạn cung cấp Báo cáo về các khuyến nghị của ADC tới người có thẩm quyền thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Australia được gia hạn tới trước/hoặc vào ngày 20/12.

Nguyên đơn là Công ty Keppel Prince Engineering và Công ty Ottoway Fabrication.

Giai đoạn điều tra bán phá giá từ 1/1/2015 – 31/12/2016; Giai đoạn điều tra thiệt hại từ ngày 1/1/2013 đến nay.

Bộ công thương cho biết, biên độ bán phá giá ước tính của ADC là 15,7%.

Việc gia hạn này nhằm mục đích có thêm thông tin về vai trò của các bên liên quan trong việc sản xuất và xuất khẩu sản phẩm liên quan vào Australia và để xác minh thông tin mà các bên liên quan cung cấp.

Sau khi ban hành Báo cáo về Dữ liệu trong yếu, các bên liên quan có thể nộp bản đệ trình trình bày ý kiến về Báo cáo này trong vòng 20 ngày kể từ ngày ban hành.

Trước đó, ngày 8/6, ADC đã ra Thông báo khởi xướng điều tra và Báo cáo về Dữ liệu trọng yếu dự kiến được ban hành vào ngày 26/9 và bản Báo cáo cuối cùng dự kiến được ban hành vào hoặc trước ngày 10/11.

Tùng Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên