MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến đứng thứ 7 trong kết quả kiểm phiếu các Bộ trưởng

Sáng nay, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng đối với các thành viên Chính phủ gồm 5 Phó Thủ tướng, 17 Bộ trưởng và 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Theo đó, kết quả kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng được ông Bùi Văn Cường, Trưởng ban kiểm phiếu công bố như sau (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao đến thấp):

1. Phạm Bình Minh (uỷ viên Bộ Chính trị) có 483 phiếu đồng ý (97,77% tổng số đại biểu Quốc hội). 5 phiểu không đồng ý.

2. Vương Đình Huệ (uỷ viên Bộ Chính trị): 476 phiếu đồng ý (96% tổng số đại biểu Quốc hội). 12 phiếu không đồng ý.

3. Trương Hoà Bình (uỷ viên Bộ Chính trị): 469 phiếu đồng ý (94,94 tổng số đại biểu Quốc hội). 18 phiếu không đồng ý.

4. Vũ Đức Đam (uỷ viên TƯ Đảng): 473 phiếu đồng ý (95,75% tổng số đại biểu Quốc hội). 15 phiếu không đồng ý.

5. Trịnh Đình Dũng (uỷ viên TƯ Đảng): 445 phiếu đồng ý (90,08% tổng số đại biểu Quốc hội). 43 phiếu không đồng ý.

Như vậy, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các Các Bộ trưởng/Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, kết quả kiểm phiếu được xếp theo thứ tự số phiếu phê chuẩn từ cao xuống thấp, cụ thể:

1. Ông Đỗ Văn Chiến: 482 phiếu đồng ý (97,57% số đại biểu Quốc hội). 5 phiếu không đồng ý. Ông Chiến chính thức trở thành Bộ trưởng – Chủ nhiệm UB Dân tộc.

2. Đại tướng Ngô Xuân Lịch: 477 đồng ý (96,57% tổng số đại biểu Quốc hội). 10 phiếu không đồng ý. Ông Lịch chính thức được phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng.

3. Thượng tướng Tô Lâm: 473 phiếu đồng ý (95,75% số đại biểu Quốc hội). 13 phiếu không đồng ý. Ông Lâm chính thức Trở thành Bộ trưởng Công an nhiệm kỳ 2016 – 2021.

4. Ông Đinh Tiến Dũng: 468 phiếu đồng ý (94,74% số đại biểu Quốc hội). 19 phiếu không đồng ý. Quốc hội đồng ý phê chuẩn ông Dũng làm Bộ trưởng Tài chính

5. Ông Chu Ngọc Anh: 464 phiếu đồng ý (93,93% số đại biểu Quốc hội). 20 phiếu không đồng ý. Như vậy, ông Chu Ngọc Anh tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Khoa học & Công nghệ.

6. Ông Lê Minh Hưng: 464 phiếu đồng ý (93,93% số đại biểu Quốc hội). 23 phiếu không đồng ý. Ông Hưng chính thức giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

7. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến: 462 phiếu đồng ý (93,52% số đại biểu Quốc hội). 25 phiếu không đồng ý. Bà Tiến chính thức trở thành Bộ trưởng Y tế khoá mới – nữ Bộ trưởng duy nhất trong Chính phủ.

8. Ông Trương Minh Tuấn: 458 phiếu đồng ý (92,71% số đại biểu Quốc hội). 28 phiếu không đồng ý. Ông Tuấn chính thức được phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Thông tin-Truyền thông.

9. Ông Trần Tuấn Anh: 458 phiếu đồng ý (92,71% số đại biểu Quốc hội). 29 phiếu không đồng ý. Ông Tuấn Anh đủ điều kiện giữ chức vụ Bộ trưởng Công Thương

10. Ông Phùng Xuân Nhạ: 454 phiếu đồng ý (91,9% số đại biểu Quốc hội ). 31 phiếu không đồng ý. Ông Nhạ được phê chuẩn làm Bộ trưởng GD-ĐT.

11. Ông Mai Tiến Dũng: 453 phiếu đồng ý (91,7% số đại biểu Quốc hội). 32 phiếu không đồng ý. Ông Dũng chính thức giữ chức vụ Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

12. Ông Nguyễn Chí Dũng: 452 phiếu đồng ý (91,5% số đại biểu Quốc hội). 33 phiếu không đồng ý. Ông Dũng được phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư.

13. Ông Nguyễn Ngọc Thiện: 452 phiếu đồng ý (91,5% số đại biểu Quốc hội). 34 phiếu không đồng ý. Ông Thiện được phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao & Du lịch

14. Ông Trương Quang Nghĩa: 451 phiếu đồng ý (91,3% số đại biểu Quốc hội). 36 phiếu không đồng ý. Quốc hội thống nhất phê chuẩn ông Nghĩa giữ chức vụ Bộ trưởng Giao thông Vận tải

15. Ông Lê Vĩnh Tân: 449 phiếu đồng ý (90,49% số đại biểu Quốc hội). 38 phiếu không đồng ý. Ông Tân được phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Nội vụ.

16. Ông Lê Thành Long: 448 phiếu đồng ý (90,69% số đại biểu Quốc hội). 39 phiếu không đồng ý. Ông Long chính thức được giữ chức vụ Bộ trưởng Tư pháp

17. Ông Phạm Hồng Hà: 444 phiếu đồng ý (89,88% số đại biểu Quốc hội). 41 phiếu không đồng ý. Quốc hội thống nhất phê chuẩn ông Hà giữ chức vụ Bộ trưởng Xây dựng

18. Ông Phan Văn Sáu: 439 phiếu đồng ý (88,87% số đại biểu Quốc hội). 48 phiếu không đồng ý. Quốc hội chính thức phê chuẩn bổ nhiệm ông Sáu giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ

19. Ông Nguyễn Xuân Cường: 428 phiếu đồng ý (86,64% số đại biểu Quốc hội). 57 phiếu không đồng ý. Ông Cường chính thức giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

20. Ông Trần Hồng Hà: 412 phiếu đồng ý (83,12% số đại biểu Quốc hội). 72 phiếu không đồng ý. Ông Hà chính thức giữ chức vụ Bộ trưởng Tài nguyên & Môi trường

21. Ông Đào Ngọc Dung: 400 phiếu đồng ý (80,79%). 86 phiếu không đồng ý. Ông Dung chính thức giữ chức vụ Bộ trưởng LĐ,TB&XH.

An Ngọc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên