MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ban lãnh đạo công ty Dầu khí Thái Dương đồng loạt đăng ký bán cổ phiếu khi giá cổ phiếu giảm sâu

Trong khi giá cổ phiếu liên tục giảm sâu, 5 lãnh đạo của công ty Dầu khí Thái Dương đồng loạt đăng ký bán cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương (mã chứng khoán TDG) vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ bà Trần Thị Thu Hương, ông Nguyễn Hà Bắc, bà Nguyễn Thị Linh Hương, bà Lê Thị Hồng Loan và ông Trần Đình Cơ.

Ông Nguyễn Hà Bắc là Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất đăng ký bán 150.000 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 300.000 đơn vị còn 150.000 đơn vị tương đương 1,165% vốn. Giao dịch thực hiện bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ 27/12/2017 đến 25/1/2018 nhằm phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.

Bà Lê Thị Hồng Loan là Thành viên Hội đồng quản trị công ty đăng ký bán 250.000 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 500.000 cổ phiếu còn 250.000 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 1,94%. Giao dịch thực hiện bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ 27/12/2017 đến 25/1/2018 nhằm phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.

Bà Nguyễn Thị Linh Hương là kế toán công ty đăng ký bán 200.000 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 400.000 cổ phiếu còn 200.000 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 1,55%. Giao dịch thực hiện bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ 27/12/2017 đến 25/1/2018 nhằm phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.

Ông Trần Đình Cơ là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của công ty đăng ký bán 250.000 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 500.000 cổ phiếu còn 250.000 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 1,94%. Giao dịch thực hiện bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ 27/12/2017 đến 25/1/2018 nhằm phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.

Bà Trần Thị Thu Hương là Thành viên Ban kiểm soát đăng ký bán 150.000 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 300.000 đơn vị còn 150.000 đơn vị tương đương 1,165% vốn. Giao dịch thực hiện bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ 27/12/2017 đến 25/1/2018 nhằm phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.


Diễn biến giá cổ phiếu TDG 3 tháng qua

Diễn biến giá cổ phiếu TDG 3 tháng qua

Mai Nguyễn

Thời Đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên