MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bảng lương công chức năm 2022 khi lùi cải cách tiền lương

Bảng lương công chức năm 2022 khi lùi cải cách tiền lương

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là kết thúc năm 2021, vấn đề nhiều công chức quan tâm khi lùi cải cách tiền lương sang năm 20211 là lương, phụ cấp của đối tượng này có biến động gì không? Vì vậy, công chức cần xem xét bảng lương chi tiết năm 2022.

Thay đổi lương công chức trong năm 2022

Trước đây, theo tinh thần tại Nghị quyết 27 của Bộ Chính trị, lương công chức sẽ được cải cách theo hướng bỏ cách tính lương hiện nay theo lương cơ sở và hệ số. Thay vào đó, lương công chức sẽ tính theo số tiền cụ thể, căn cứ vào vị trí việc làm của từng đối tượng.

Song, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc cải cách tiền lương đã liên tiếp bị lùi lại. Mới đây nhất, tại Nghị quyết 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, Quốc hội đã thống nhất lùi thời điểm cải cách tiền lương.

Điều này đồng nghĩa với việc, công chức sẽ tiếp tục được hưởng lương theo công chức:

Lương = Hệ số x mức lương cơ sở

Về thời điểm thực hiện cải cách, Quốc hội quyết định lùi đến "thời điểm thích hợp khác".

Trong đó:

- Hệ số lương: Vẫn được quy định trong Nghị định 204/2004/NĐ-CP căn cứ vào ngạch công chức, loại công chức như hiện nay. Cụ thể, hệ số lương của công chức sẽ dao động từ 1,35 - 4,98.

- Mức lương cơ sở năm 2022: Hiện nay, Quốc hội cũng như các cơ quan khác chưa có văn bản mới ban hành cũng như đề xuất mới về mức lương cơ sở 2022 . Do đó, dự đoán, trong năm 2022, mức lương cơ sở của công chức vẫn áp dụng mức 1,49 triệu đồng/tháng tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP từ 01/7/2019 đến nay.

Như vậy, độc giả có thể tham khảo bảng lương công chức năm 2022 dưới đây:

Bảng lương công chức năm 2022 khi lùi cải cách tiền lương - Ảnh 1.
Bảng lương công chức năm 2022 khi lùi cải cách tiền lương - Ảnh 2.
Bảng lương công chức năm 2022 khi lùi cải cách tiền lương - Ảnh 3.
Bảng lương công chức năm 2022 khi lùi cải cách tiền lương - Ảnh 4.
Bảng lương công chức năm 2022 khi lùi cải cách tiền lương - Ảnh 5.
Bảng lương công chức năm 2022 khi lùi cải cách tiền lương - Ảnh 6.
Bảng lương công chức năm 2022 khi lùi cải cách tiền lương - Ảnh 7.

Lưu ý: Đây là lương "cơ bản" của công chức. Mức lương này chưa tính phụ cấp, cũng như các khoản đóng góp, bảo hiểm xã hội phải nộp của công chức hàng tháng.

Phụ cấp lương công chức 2022

Bên cạnh mức lương cơ bản, phụ cấp lương công chức năm 2022 cũng bao gồm những khoản sau: Phụ cấp độc hại, Phụ cấp chức vụ lãnh đạo, Phụ cấp khu vực, Phụ cấp trách nhiệm công việc, Phụ cấp lưu động.

Những khoản phụ cấp này được tính theo mức lương cơ sở của công chức theo công thức sau đây:

Phụ cấp = Lương cơ sở x Hệ số phụ cấp được hưởng

Trong đó, có thể kể đến một số khoản phụ cấp sau đây:

- Phụ cấp độc hại : Mức hệ số gồm 04 mức là 0,1; 0,2; 0,3 và 0,4.

- Phụ cấp khu vực : Gồm các hệ số là 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 và 1,0.

- Phụ cấp trách nhiệm công việc : Gồm các hệ số 0,5; 0,3; 0,2 và 0,1.

Thêm vào đó, công chức còn có một số khoản phụ cấp tính theo tỷ lệ % với công thức:

Mức phụ cấp = (Mức lương + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung) x tỷ lệ % phụ cấp được hưởng

Trong đó, có thể kể đến các khoản phụ cấp sau đây:

- Phụ cấp kiêm nhiệm:

Mức hưởng = 10% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

- Phụ cấp thu hút:

Mức hưởng = 70% mức lương + Phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

- Phụ cấp trách nhiệm theo nghề:

Mức hưởng = % mức lương hiện hưởng + Phụ cấp chức vụ lãnh đạo + Phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

- Phụ cấp ưu đãi nghề:

Mức hưởng = Hệ số phụ cấp (5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45% và 50%) x [Mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)]

Tiêu Tương

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên