MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt đầu cấp giấy khai sinh và thẻ BHYT cùng lúc cho trẻ dưới 6 tuổi

16-06-2023 - 10:22 AM | Xã hội

Từ ngày 15/6, dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi” sẽ được triển khai trên cả nước.

Bắt đầu cấp giấy khai sinh và thẻ BHYT cùng lúc cho trẻ dưới 6 tuổi - Ảnh 1.

Sau thời gian thí điểm tại Hà Nam và Hà Nội, dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh-Đăng ký thường trú-Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi” sẽ được triển khai trên cả nước

Sau thời gian thí điểm tại Hà Nam và Hà Nội, 2 nhóm dịch vụ công giải quyết thủ tục hành chính liên thông "Đăng ký khai tử-Xóa đăng ký thường trú-Trợ cấp mai táng phí" và "Đăng ký khai sinh-Đăng ký thường trú-Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi" sẽ được triển khai rộng rãi trên toàn quốc.

BHXH Việt Nam đã ban hành 2 quyết định về quy trình liên thông điện tử giải quyết 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông này trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, đối với dịch vụ công liên thông "Đăng ký khai sinh-Đăng ký thường trú-Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi" sẽ được triển khai trên cả nước bắt đầu từ ngày 15/6. Cha/mẹ/người giám hộ/người thân của trẻ em dưới 6 tuổi chỉ cần thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác tờ khai điện tử liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi theo mẫu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Sau khi nhận được hồ sơ điện tử từ phần mềm dịch vụ công liên thông, cơ quan BHXH sẽ thụ lý, giải quyết theo quy định.

Đối với hồ sơ hợp lệ, thời gian cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản điện tử giấy khai sinh và thông tin, dữ liệu điện tử từ phần mềm dịch vụ công liên thông.

Từ ngày 15/6, cá nhân thực hiện đăng ký khai tử cho người chết có thể đồng thời đề nghị cơ quan BHXH giải quyết hưởng trợ cấp mai táng, hoặc cấp quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hằng tháng thông qua dịch vụ công liên thông "Đăng ký khai tử-Xóa đăng ký thường trú-Trợ cấp mai táng phí" được triển khai trên toàn quốc.

Theo quy định, trình tự thực hiện thủ tục hành chính liên thông này trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thực hiện tại cơ quan BHXH đối với người chết thuộc 6 trường hợp sau: Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH mà đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên; người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian đóng BHXH tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên; người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên, hoặc có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên; người đang chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp hằng tháng; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Việc giải quyết liên thông điện tử đối với 2 nhóm thủ tục hành chính "Đăng ký khai tử-Xóa đăng ký thường trú-Trợ cấp mai táng phí" và "Đăng ký khai sinh-Đăng ký thường trú-Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi" có ý nghĩa rất quan trọng, mang lại lợi ích cho người dân trong việc giảm thời gian, chi phí đi lại khi chỉ cần thực hiện 1 lần nhưng có thể giải quyết được 3 thủ tục hành chính kèm theo.

Việc giải quyết thủ tục liên thông còn giúp cơ quan Nhà nước, đặc biệt ngành BHXH nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHY, như: Giảm chi phí sao in hồ sơ, kết quả giải quyết, thời gian luân chuyển hồ sơ; khắc phục tình trạng sai lệch thông tin, làm giả hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Trước đó, BHXH Việt Nam đã tích cực phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan triển khai thí điểm 2 nhóm dịch vụ công liên thông "Đăng ký khai tử-Xóa đăng ký thường trú-Trợ cấp mai táng phí" và "Đăng ký khai sinh-Đăng ký thường trú-Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi" tại Hà Nội và Hà Nam.

Tính đến ngày 30/5, BHXH 2 địa phương đã tiếp nhận và giải quyết 34.004 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 1.220 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua 2 nhóm dịch vụ công liên thông này.


Theo Thu Cúc

baochinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên