MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chính sách mới về lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP có hiệu lực

07-05-2015 - 22:32 PM | Bất động sản

Từ 5/5/2015, quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), và dự án sử dụng đất có giá trị thương mại cao bắt đầu có hiệu lực.

Chính sách này được quy định tại Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Nghị định gồm 10 chương, 99 điều, quy định chi tiết thi hành một số điều của  Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật đấu thầu.

Đây là nghị định quy định chi tiết, áp dụng đối với 2 loại dự án. Đó là dự án đầu tư theo hình thức PPP và dự án đầu tư sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao, cần lựa chọn nhà đầu tư thuộc danh mục dự án được phê duyệt theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định này, để xây dựng công trình thuộc đô thị, khu đô thị mới, nhà ở thương mại, công trình thương mại và dịch vụ, tổ hợp đa năng mà không thuộc trường hợp quy định theo dự án PPP.

Nhà đầu tư dự thầu được đánh giá là độc lập về pháp lý và tài chính với nhà thầu tư vấn, thẩm định nghiên cứu khả thi (riêng dự án PPP nhóm C thì độc lập với nhà thầu lập, đề xuất dự án):

Điều kiện là không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; Nhà đầu tư tham gia dự thầu với cơ quan nhà nước, bên mời thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau.

Nhà đầu tư với nhà thầu không cùng có cổ phần hoặc vốn góp của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên từ 20% trở lên.

Nhà đầu tư thực hiện dự án PPP được ưu đãi

Trường hợp áp dụng phương pháp giá dịch vụ, nhà đầu tư không thuộc đối tượng ưu đãi phải công thêm 5% khoản tiền vào giá dịch vụ của nhà đầu tư đó để so sánh, xếp hạng.

Trường hợp áp dụng phương pháp vốn góp của Nhà nước, nhà đầu tư không thuộc đối tượng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 5% phần đề xuất vốn góp của Nhà nước vào phần vốn góp của Nhà nước mà nhà đầu tư đó đề xuất để so sánh, xếp hạng.

Trường hợp áp dụng phương pháp lợi ích xã hội, lợi ích nhà nước thì nhà đầu tư thuộc đối tượng ưu đãi được công thêm khoản tiền 5% phần nộp ngân sách nhà nước và phần nộp ngân sách nhà nước nhà đầu tư đề xuất để so sánh, xếp hạng.

Trường hợp phương pháp kết hợp, nhà đầu tư được hưởng ưu đãi theo tỷ trọng của phương pháp kết hợp nhưng ưu đãi không vượt 5%...

Nghị định được ban hành để kịp thời triển khai thi hành nội dung mới quan trọng của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án đầu tư có sử dụng đất; giúp hoàn thiện khung pháp lý lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP và nhà đầu tư dự án sử dụng đất mà các văn bản quy phạm pháp luật trước đó chưa giải quyết được triệt để.

Nhật Minh

Kiều Thuật

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên