MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội điều chỉnh quy hoạch đô thị vệ tinh Sơn Tây

23-10-2014 - 17:32 PM | Bất động sản

UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5377/QĐ-UBND, điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 5631/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung thị xã Sơn Tây đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000.

Theo đó, Quy hoạch chung thị xã Sơn Tây lồng ghép đô thị vệ tinh Sơn Tây đến năn 2030, tỷ lệ 1/10.000 thuộc thị xã Sơn Tây và xã Cam Thượng (Ba Vì) với diện tích nghiên cứu 12.185ha, trong đó: Toàn bộ thị xã Sơn Tây khoảng 11.353ha, xã Cam Thượng 832ha. Dân số dự kiến đến năm 2030 khoảng 239.800 người, cụ thể, dân số thị xã Sơn Tây khoảng 230.300 người, xã Cam Thượng khoảng 9.500 người.

Quy hoạch chung xây dựng thị xã Sơn Tây được xác định là đơn vị hành chính của thành phố Hà Nội, đồng thời là 1 trong 5 đô thị vệ tinh của Thủ đô, cửa ngõ phía Tây Bắc của Hà Nội...

Khu vực đô thị vệ tinh Sơn Tây được phát triển mở rộng về phía Tây kết nối với vùng cảnh quan Ba Vì dựa trên cơ sở đô thị hiện hữu và một phần xã Cam Thượng với chức năng hoàn chỉnh gồm: Nhà ở, dịch vụ công cộng, thương mại, tài chính, văn hoá, hành chính, y tế, giáo dục, du lịch, cụm công nghiệp... và hệ thống kết cấu hạ tầng, bảo đảm khả năng hoạt động độc lập tương đối, hỗ trợ phát triển đô thị.....

Theo Quy hoạch chung thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, Hà Nội có 5 đô thị vệ tinh có chức năng đặc thù riêng, gồm đô thị Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên và Sóc Sơn. Mỗi đô thị này có chức năng hỗn hợp và đặc thù riêng, hoạt động tương đối độc lập để hỗ trợ và chia sẻ với đô thị trung tâm về nhà ở, đào tạo, công nghiệp, dịch vụ... Dự báo dân số ở 5 đô thị vệ tinh đến năm 2020 khoảng 0,7 triệu người; đất xây dựng đô thị khoảng 24.300 ha. Đến năm 2030 dân số đạt khoảng 1,3-1,4 triệu người; đất xây dựng đô thị khoảng 35.200 ha.

Hà Phương

ngatt

Tài chính Plus

Trở lên trên