MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà chung cư dưới 20 căn hộ không bắt buộc thành lập Ban quản trị

24-10-2014 - 15:15 PM | Bất động sản

Bộ Xây dựng vừa có Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Về Ban quản trị nhà chung cư, có ý kiến đề nghị cần quy định bắt buộc thành lập Ban quản trị nhà chung cư và làm rõ hơn địa vị pháp lý, mô hình hoạt động của Ban quản trị; đồng thời làm rõ sự tồn tại của mô hình Ban quản trị áp dụng đối với các chung cư cũ được xây dựng trước đây.

Vấn đề này, Cơ quan chủ trì soạn thảo kết luận, đối với quy định bắt buộc thành lập Ban quản trị nhà chung cư, thì tại Điều 103 dự thảo Luật đã quy định đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu mà có từ 20 căn hộ trở lên thì phải thành lập Ban quản trị nhà chung cư; đối với nhà chung cư một chủ sở hữu hoặc có nhiều chủ sở hữu nhưng có dưới 20 căn hộ thì không bắt buộc phải thành lập Ban quản trị mà các chủ sở hữu, người sử dụng có thể thỏa thuận phương án tự quản lý nhà chung cư. Theo dự thảo Luật thì quy định này được áp dụng cho cả nhà chung cư xây dựng mới và nhà chung cư cũ được xây dựng trước đây.

Về mô hình tổ chức của Ban quản trị, Cơ quan chủ trì soạn thảo cho rằng, để tăng tính chủ động và gắn tránh nhiệm trong việc thực hiện vai trò của Ban quản trị nhà chung cư, tại Điều 103 của dự thảo đã quy định mô hình của Ban quản trị có thể hoạt động như Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần hoặc theo mô hình Ban chủ nhiệm Hợp tác xã. Để quy định rõ hơn trên cơ sở tiếp thu ý kiến ĐBQH, Cơ quan chủ trì soạn thảo đã cho bổ sung, chỉnh sửa tại khoản 3 Điều 103 như dự thảo Luật.

Mộc Lan

ngatt

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên