MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung tâm Hội chợ triễn lãm quốc gia không được xây quá 50 tầng

07-02-2016 - 08:46 AM | Bất động sản

Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đưa ra kết luận về chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới, các dự án thành phần và một số nguyên tắc xây dựng cơ chế tài chính trong khu vực đất Dự án tại 148 Giảng Võ và Dự án tại Mễ Trì.

Riêng với khu vực đất Dự án Mễ Trì, Thủ tướng yêu cầu UBND TP.Hà Nội chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt theo thẩm quyền Quy hoạch chi tiết Dự án trong tháng 4/2016.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với UBNN TP Hà Nội lập, thẩm định, xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan Bộ, ngành Trung ương tại khu vực Mễ Trì và Tây Hồ Tây, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2016.

Ngoài ra, đối với 300 ha đất thuộc khu vực Cổ Loa, huyện Đông Anh, UBND TP.Hà Nội sẽ chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan xác định quy mô vị trí, ranh giới, khu vực đất dành cho Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới, chỉ đạo lập các quy hoạch chi tiết dự án nêu trên và phê duyệt theo thẩm quyền.

Trường hợp quy mô dự án làm thay đổi Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được duyệt, Bộ xây dựng thống nhất với UBND TP.Hà Nội và báo cáo Thủ tướng Chính Phủ trong tháng 3/2016.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý về chủ trương tạm thời chuyển việc tổ chức các hoạt động của hội chợ triển lãm tại số 148 Giảng Võ sang vị trí khác để tiến hành triển khai đồng thời các dự án tạo nguồn vốn thực hiện Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới. Mặt khác,

Thủ tướng đồng ý với UBND TP.Hà Nội về bố trí quỹ đất tương đương để phát triển nhà ở xã hội tại các dự án thành phần không phải trong khu vực dự án.

Gia Khang

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên