MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất lợi với Covid-19, ngân sách vẫn bội thu lớn, dựa nhiều vào thuế thu nhập cá nhân

Tính tới 15/4, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 427,2 nghìn tỷ đồng, bằng 28,2% dự toán năm. Trong khi đó, tổng chi ngân sách ước đạt 408,5 nghìn tỷ đồng, bằng 23,4% dự toán.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2020 Tổng cục Thống kê vừa công bố, thu ngân sách nhà nước trong 15 ngày đầu tháng 4 đã giảm mạnh so với cùng kì.

Cụ thể, tính từ đầu năm tới thời điểm 15/4, tổng thu ngân sách ước đạt 427,2 nghìn tỷ đồng, bằng 28,2% dự toán năm. Mà một trong những nguyên do, theo Tổng cục Thống kê có tác động tiêu cực của dịch Covid-19 .

Tuy nhiên, tổng chi ngân sách ước đạt 408,5 nghìn tỷ đồng, bằng 23,4% dự toán năm.

Theo đó, ngân sách nhà nước vẫn bội thu khoảng 18,7 nghìn tỷ đồng tính từ đầu năm đến 15/4.

Trong các khoản thu, thu nội địa đạt 351,6 nghìn tỷ đồng, bằng 27,8% dự toán năm; đáng chú ý, giá dầu giảm mạnh thời gian qua nhưng thu từ dầu thô vẫn đạt 17,3 nghìn tỷ đồng và bằng 49,1% dự toán năm; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 58 nghìn tỷ đồng, bằng 27,9%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 40,3 nghìn tỷ đồng, bằng 22,7% dự toán năm. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 63,2 nghìn tỷ đồng, bằng 27,6%. Thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước đạt 70,5 nghìn tỷ đồng, bằng 26%.

Và sau nhiều lần đặt ra vấn đề nâng mức giảm trừ gia cảnh mà không thực hiện, thu thuế thu nhập cá nhân trong kỳ trên lên tới 41,4 nghìn tỷ đồng, bằng 32,2% dự toán.

Thu thuế bảo vệ môi trường đạt 14,1 nghìn tỷ đồng, bằng 20,9% dự toán. Thu tiền sử dụng đất đạt 38,5 nghìn tỷ đồng, bằng 40,2% dự toán.

Với các khoản chi, chi thường xuyên đạt 291,6 nghìn tỷ đồng, bằng 27,6% dự toán. Chi đầu tư phát triển đạt 76,6 nghìn tỷ đồng, bằng 16,3% dự toán. Chi trả nợ lãi 38,6 nghìn tỷ đồng, bằng 32,7% dự toán.


Theo Tuấn Việt

BizLive

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên