MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Becamex (BCM) lên kế hoạch lợi nhuận hợp nhất tăng gấp đôi, dự chia cổ tức tỷ lệ 8% bằng tiền

Becamex (BCM) lên kế hoạch lợi nhuận hợp nhất tăng gấp đôi, dự chia cổ tức tỷ lệ 8% bằng tiền

Bên cạnh đó, Becamex sẽ trình mức chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 7% bằng tiền, cao hơn mức kế hoạch trả cổ tức với tỷ lệ 6% đã đề ra trước đó.

Ngày 28/4 tới đây, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex, BCM) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Theo Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Becamex đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất năm 2022 đạt 9.680 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế 2.888 tỷ đồng, tương ứng tăng 19% và 98% so với năm trước. Tỷ lệ cổ tức năm 2022 dự kiến 8%.

Becamex (BCM) lên kế hoạch lợi nhuận hợp nhất tăng gấp đôi, dự chia cổ tức tỷ lệ 8% bằng tiền - Ảnh 1.

Về định hướng kinh doanh năm 2022, HĐQT Tổng công ty đã tích cực đầu tư tìm hiểu các mô hình phát triển trên thế giới, từ đó đúc kết và tìm ra được những giải pháp nhằm giải quyết những thách thức trong tình hình mới, tiếp tục duy trì và tăng lợi thế cạnh tranh của Tổng công ty Becamex IDC trong việc thu hút đầu tư. Các nội dung trọng tâm: Phát triển công nghiệp gắn liền với khoa học công nghệ; Chuyển đổi số và phát triển công nghiệp 4.0; Phát triển nguồn nhân lực; đặc biệt Tổng công ty sẽ Tiếp tục xây dựng và triển khai các dự án mang tính đột phá như Khu Trung tâm Thương mại Thế giới Thành phố mới Bình Dương (WTC) và Xây dựng Khu thử nghiệm về Thương mại điện tử xuyên biên giới.

Về kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021, Tổng doanh thu thực hiện đạt 8.137 tỷ đồng (đạt 91% so với kế hoạch). Tổng chi phí là 6.393 tỷ đồng (đạt 103% so với kế hoạch). Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ghi nhận 1.457 tỷ đồng (đạt 63% so với kế hoạch). Kết quả lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt thấp so với chỉ tiêu đặt ra do trong năm vừa qua các mảng kinh doanh chủ lực tại công ty mẹ như KCN và phát triển đô thị gặp nhiều khó khăn trong thu hút đầu tư do giãn cách xã hội. Các đơn vị thành viên cung cấp dịch vụ nhà hàng, khách sạn, y tế, giáo dục bị ảnh hưởng nặng do nguồn thu bị sụt giảm mạnh trong khi vẫn phải đảm bảo các khoản chi phí để duy trì hoạt động. Đây là các yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của tập đoàn trong năm 2021.

Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2021 không đạt như kế hoạch đã đề ra, song Becamex sẽ trình mức chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 7% bằng tiền, cao hơn mức kế hoạch trả cổ tức với tỷ lệ 6% đã đề ra trước đó.

https://cafef.vn/becamex-bcm-len-ke-hoach-loi-nhuan-hop-nhat-tang-gap-doi-du-chia-co-tuc-ty-le-8-bang-tien-20220405183056804.chn

Vân Thu

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên