MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Biến động thu nhập lao động Việt Nam năm 2021: Bình quân quý 4 đạt 6,1 triệu đồng/tháng, vậy cả năm tăng hay giảm?

Biến động thu nhập lao động Việt Nam năm 2021: Bình quân quý 4 đạt 6,1 triệu đồng/tháng, vậy cả năm tăng hay giảm?

Tính chung năm 2021, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương giảm 45 nghìn đồng so với năm trước.

2,2 triệu người trở về địa phương do dịch lần thứ tư

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2021 của Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 15/12/2021, cả nước có khoảng 2,2 triệu người trở về địa phương do ảnh hưởng của đợt dịch Covid-19 lần thứ tư.

Trong tổng số người di cư, nữ là 839,5 nghìn người, chiếm 37,5% tổng số; người từ 15 tuổi trở lên là gần 1,6 triệu người, chiếm 70,9%. Số người về các tỉnh, thành phố từ Hà Nội là 447,1 nghìn người; từ TP. HCM  là 524 nghìn người; từ các tỉnh phía Nam là 594 nghìn người và từ các tỉnh, thành phố khác là 676 nghìn người.

Đáng chú ý, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động năm 2021 ước tính đạt 67,7%, giảm 1,9 điểm phần trăm so với năm trước.

Biến động thu nhập lao động Việt Nam năm 2021: Bình quân quý 4 đạt 6,1 triệu đồng/tháng, vậy cả năm tăng hay giảm? - Ảnh 1.

Lực lượng lao động quý IV và năm 2021. Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Lao động 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý IV/2021 ước tính là 49,1 triệu người, tăng 1,8 triệu người so với quý trước, bao gồm 14,3 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 29,2% tổng số; khu vực công nghiệp và xây dựng 16,9 triệu người, chiếm 34,3%; khu vực dịch vụ 17,9 triệu người, chiếm 36,5%.

Tính chung năm nay, lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc là 49 triệu người, bao gồm 14,2 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 0,3% so với năm trước; khu vực công nghiệp và xây dựng là 16,2 triệu người, giảm 1,5%; khu vực dịch vụ là 18,6 triệu người, giảm 4,1%.

Biến động thu nhập lao động Việt Nam năm 2021: Bình quân quý 4 đạt 6,1 triệu đồng/tháng, vậy cả năm tăng hay giảm? - Ảnh 2.

Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ngoài hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản quý I/2021 là 57,1%; quý II là 57,4%; quý III ước tính là 54,5% và quý IV ước tính là 55,1%.

Thu nhập bình quân của NLD giảm bao nhiêu trong năm 2021?

Tính chung năm 2021, tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ngoài hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản ước tính là 56,2%. Tỷ lệ này tính riêng trong khu vực thành thị năm 2021 là 48,0% và trong khu vực nông thôn là 63,3% (năm 2020 tương ứng là 56,2%; 48,4%; 62,3%).

Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương quý IV/2021 là 6,1 triệu đồng/tháng, tăng 140 nghìn đồng so với quý trước và giảm 510 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Thu nhập của lao động nam là 6,5 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 5,6 triệu đồng/tháng.

Tính chung năm 2021, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương ước tính là 6,6 triệu đồng/tháng, giảm 45 nghìn đồng so với năm trước.

Còn theo kết quả sơ bộ từ Khảo sát mức sống dân cư năm 2021, ước tính thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2021 theo giá hiện hành đạt khoảng 4,2 triệu đồng, giảm 73 nghìn đồng so với năm 2020; tỷ lệ nghèo tiếp cận đa chiều ước khoảng 4,4%, giảm 0,4 điểm phần trăm so với năm 2020.

Anh Vũ

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên