MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Biên lợi nhuận cải thiện đáng kể, Biwase (BWE) báo lãi quý 2 tăng trưởng 24%

Biên lợi nhuận cải thiện đáng kể, Biwase (BWE) báo lãi quý 2 tăng trưởng 24%

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Biwase thu về hơn 387 tỷ đồng lãi ròng trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 386,3 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với nửa đầu năm ngoái.

CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase – mã BWE) đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2022 với doanh thu thuần đạt 847 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Giá vốn gần như đi ngang ở mức 460 tỷ đồng khiến biên lãi gộp được cải thiện đáng kể từ 41% lên 45,6% tương ứng lợi nhuận gộp đạt hơn 386 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng gần 59% lên hơn 34 tỷ đồng chủ yếu là cổ tức được chia và lãi bán khoản đầu tư trong khi chi phí tài chính cũng tăng mạnh từ gần 47,9 tỷ lên 86,8 tỷ đồng chủ yếu là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng gần như không thay đổi trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 50% lên mức 53,6 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí và ghi nhận lợi nhuận khác, Biwase lãi ròng 210,8 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 209,5 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty thu về hơn 387 tỷ đồng lãi ròng trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 386,3 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với nửa đầu năm ngoái.

Biên lợi nhuận cải thiện đáng kể, Biwase (BWE) báo lãi quý 2 tăng trưởng 24% - Ảnh 1.

Năm 2022, Biwase lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt 3.850 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 750 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, công ty đã đã hoàn thành gần 52% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của Biwase đạt hơn 9.000 tỷ đồng, tương đương thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản dài hạn chiêm 77% chủ yếu là tài sản cố định (3.541 tỷ đồng) và đầu tư tài chính dài hạn (1.312 tỷ đồng) bao gồm đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết và đơn vị khác. Trong khi đó, tài sản ngắn hạn chủ yếu là tồn kho (816 tỷ đồng) và các khoản phải thu (682 tỷ đồng).

Trong quý 2, Biwase đã công bố nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ và CTCP Cấp nước Cần Thơ 2. Sau giao dịch, 2 công ty nước địa phương đã trở thành công ty liên kết của "ông trùm" ngành nước tại Bình Dường.

Vào các ngày 16 và 27/4 tại Cần Thơ, Đại hội cổ đông thường niên CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ và CTCP Cấp nước Cần Thơ 2 đã diễn ra với các nội dung quan trọng về nhân sự. Ngoài sự tham gia của ông Nguyễn Văn Thiền – Chủ tịch HĐQT, ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc Biwase, đại hội còn thống nhất bầu ông Mai Song Hào – Phó Tổng giám đốc Biwase vào thành viên HĐQT, bà Nguyễn Thị Thanh Trúc được bầu vào thành viên Ban Kiểm soát.

Về nguồn vốn, Biwase vẫn duy trì vay nợ 3.500 tỷ đồng, không biến động nhiều so với đầu năm. Mặt khác, công ty đã tích lũy được 593 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 889 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 621 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

https://cafef.vn/bien-loi-nhuan-cai-thien-dang-ke-biwase-bwe-bao-lai-quy-2-tang-truong-24-20220727113455069.chn

Hà Linh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên