MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Công Thương thay lãnh đạo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo

Ông Hoàng Tiến Dũng, Viện trưởng Viện Năng lượng sẽ được điều động giữ chức Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương) cho biết hôm 25/11, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương điều động ông Hoàng Tiến Dũng - Viện trưởng Viện Năng lượng giữ chức Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lương tái tạo thay cho ông Phương Hoàng Kim.

Ông Phương Hoàng Kim sẽ được điều chuyển về làm Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững.

Cục Điện lực và năng lượng tái tạo được thành lập trên cơ sở chia tách từ Tổng cục Năng lượng, cùng với Vụ Dầu khí và than, Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững theo Nghị định 98 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ngành của Bộ Công Thương, giảm bớt đầu mối bộ này từ 35 đơn vị xuống còn 30 đơn vị từ tháng 8/2017.

Ông Kim đã đã đảm nhận chức cục trưởng từ lúc đơn vị thành lập đến nay.

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo là đơn vị có vai trò lớn trong việc tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công thương quản lý nhà nước và thực thi các nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo...


An Dương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên