MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Nội vụ đề nghị địa phương tạm dừng sắp xếp các sở, ngành

Bộ Nội vụ yêu cầu các tỉnh, thành thuộc trung ương tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (sở, ngành) và cấp huyện (phòng, ban).

Theo Bộ Nội vụ, cơ quan này đã xây dựng hai nghị định dự thảo liên quan đến vấn đề trên, gồm: dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh, TP thuộc TP trực thuộc TƯ).

Bộ Nội vụ đề nghị địa phương tạm dừng sắp xếp các sở, ngành - Ảnh 1.

Lào Cai là tỉnh tiên phong hợp nhất các sở, ngành

Hai dự thảo này đã được trình Chính phủ và báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ để trình Bộ Chính trị cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến khung số lượng cơ quan chuyên môn, tiêu chí thành lập tổ chức, biên chế tối thiểu, số lượng cấp phó tối đa của một tổ chức hành chính ờ địa phương.

Hai nghị định này sẽ làm cơ sở để phân cấp cho chính quyền địa phương quyết định sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm phù hợp với đặc điểm đô thị, nông thôn, hải đào và yêu cầu quàn lý nhà nước đối với ngành , lĩnh vực ở địa phương.

"Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tuớng tại phiên họp Chính phủ ngày 3-12, trong khi Chính phủ chưa ban hành hai Nghị định này, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện"- văn bản nêu.

Trước đó vào tháng 4, Bộ Nội vụ đưa ra lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ. Theo dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất chỉ giữ lại bốn sở gồm: Tư pháp, Tài nguyên & Môi trường, Lao động- Thương binh và Xã hội, Y tế được tổ chức thống nhất trên cả nước. 17 sở, ngành còn lại sẽ được hợp nhất, sáp nhập.

Một số sở được Bộ Nội vụ đề xuất sáp nhập như: Kế hoạch và Đầu tư sáp nhập với Tài chính, gọi là Sở Tài chính - Kế hoạch; Giao thông- Vận tải sáp nhập với Xây dựng, thành Sở Giao thông- Vận tải - Xây dựng…

Theo phương án trên, cả nước sẽ giảm được46 - 88 sở, ngành sau khi sáp nhập, hợp nhất.

Trên thực tế, vào giữa tháng 7, Lào Cai đã tiên phong hợp nhất Sở Giao thông- Vận tải với Xây dựng.

Cuối tháng 9 vừa qua, Hà Giang cũng công bố quyết định thí điểm hợp nhất Sở Nội vụ với Ban tổ chức Tỉnh ủy thành Ban Tổ chức- Nội vụ; hợp nhất Thanh tra tỉnh với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thành cơ quan Kiểm tra - Thanh tra tỉnh; Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh và Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hợp thành Đảng bộ khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh.

Theo Đức Minh

Pháp luật Tp Hồ Chí Minh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên