MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bột giặt LIX đặt kế hoạch lãi trước thuế 180 tỷ đồng năm 2019, giảm nhẹ so với cùng kỳ

15-03-2019 - 10:19 AM | Doanh nghiệp

Năm 2018 Bột giặt LIX chỉ hoàn thành 93% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

CTCP Bột giặt LIX (mã chứng khoán LIX) vừa công bố chi tiết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, trong đó doanh thu thuần đạt gần 2.309 tỷ đồng, vượt 3,9% so với kế hoạch 2.222 tỷ đồng được giao. Lợi nhuận trước thuế đạt 187 tỷ đồng, mới hoàn thành 93% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế xấp xỉ bằng cùng kỳ, đạt 147,6 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu của Bột giặt LIX, doanh thu từ bột giặt đạt 833 tỷ đồng, giảm 7,5% so với cùng kỳ và đóng góp khoảng 41% tổng doanh thu. Còn lại là doanh thu bán chất tẩy rửa dạng lỏng. Doanh thu gia công hàng hóa đạt 91 tỷ đồng và doanh thu khác đạt 192 tỷ đồng.

Bột giặt LIX đặt kế hoạch lãi trước thuế 180 tỷ đồng năm 2019, giảm nhẹ so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Chi tiết bán hàng theo kênh phân phối, doanh thu từ xuất khẩu đạt 343 tỷ đồng, chiếm 15% tổng doanh thu. Qua lênh siêu thị đạt 643 tỷ đồng, kênh bán hàng truyền thống đạt 990 tỷ đồng, còn lại là các kênh bán hàng khác…

Với kết quả đạt được, ban lãnh đạo công ty dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 30%. Số cổ tức này đã được công ty tạm ứng cho cổ đông hồi cuối năm 2018.

Năm 2019 Bột giặt LIX đặt mục tiêu đạt 2.400 tỷ đồng doanh thu, tăng 3% so với doanh thu đạt được năm 2018. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 180 tỷ đồng, giảm 3,7% so với lợi nhuận đạt được năm 2018.

Bột giặt LIX đặt kế hoạch lãi trước thuế 180 tỷ đồng năm 2019, giảm nhẹ so với cùng kỳ - Ảnh 2.

Lý giải việc đề ra mục tiêu lợi nhuận năm 2019 thấp, Bột giặt LIX cho rằng do công ty cần chi cho hoạt động marketing, thực hiện tại các thị trường miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, sản xuất TVC bổ trợ hình ảnh và các hoạt động markeing khác cùng các chi phí sửa chữa phát sinh.

Nam Sơn

Tài chính Plus

Trở lên trên