MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin tức, bài viết mới nhất về

Kế hoạch SXKD

Dabaco (DBC): Kế hoạch lãi đi ngang, ước đạt 356 tỷ đồng trong năm 2019

Dabaco (DBC): Kế hoạch lãi đi ngang, ước đạt 356 tỷ đồng trong năm 2019

19/04/2019 07:25

Dabaco trình phương án chia bổ sung cổ tức năm 2018 tỷ lệ 5% sau khi trả 10% như kế hoạch.

Vinatex (VGT): Kế hoạch lãi trước thuế 839 tỷ đồng năm 2019, tăng trưởng hơn 10% so với cùng kỳ

Vinatex (VGT): Kế hoạch lãi trước thuế 839 tỷ đồng năm 2019, tăng trưởng hơn 10% so với cùng kỳ

17/04/2019 09:30

Vinatex cũng đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng 9,6% so với năm 2018, ước đạt 22.185 tỷ đồng.

Bột giặt LIX đặt kế hoạch lãi trước thuế 180 tỷ đồng năm 2019, giảm nhẹ so với cùng kỳ

Bột giặt LIX đặt kế hoạch lãi trước thuế 180 tỷ đồng năm 2019, giảm nhẹ so với cùng kỳ

15/03/2019 10:19

Năm 2018 Bột giặt LIX chỉ hoàn thành 93% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Nước Thủ Dầu Một (TDM) đặt mục tiêu lãi trước thuế 220-230 tỷ đồng năm 2019

Nước Thủ Dầu Một (TDM) đặt mục tiêu lãi trước thuế 220-230 tỷ đồng năm 2019

15/03/2019 08:59

Năm 2018 Nước Thủ Dầu Một báo lãi trước thuế 197 tỷ đồng, tăng 160% so với năm 2017.

Công ty mẹ Cao su Phước Hòa (PHR) đặt kế hoạch 1.246 tỷ đồng LNTT, gấp đôi cùng kỳ

Công ty mẹ Cao su Phước Hòa (PHR) đặt kế hoạch 1.246 tỷ đồng LNTT, gấp đôi cùng kỳ

13/03/2019 15:12

Năm 2018, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Cao su Phước Hòa đạt 760 tỷ đồng, riêng Công ty mẹ đạt 622 tỷ đồng.

May Sông Hồng dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 40%, mục tiêu 475 tỷ đồng LNTT năm 2019

May Sông Hồng dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 40%, mục tiêu 475 tỷ đồng LNTT năm 2019

12/03/2019 07:43

Năm 2018 May Sông Hồng đạt 370 tỷ đồng LNST, tăng gần 85% so với năm 2017.

Chứng khoán FPT đặt mục tiêu lãi trước thuế 220 tỷ đồng năm 2019

Chứng khoán FPT đặt mục tiêu lãi trước thuế 220 tỷ đồng năm 2019

11/03/2019 15:15

Chứng khoán FPT cũng trình phương án chia cổ tức năm 2018 tổng tỷ lệ 15%, trong đó 5% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu.

Dược phẩm Imexpharm (IMP) đặt mục tiêu 220 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng 14%

Dược phẩm Imexpharm (IMP) đặt mục tiêu 220 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng 14%

11/03/2019 06:53

Năm 2018, Dược phẩm Imexpharm đạt gần 193 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, trước trích quỹ Phát triển KHCN.

Cao su Tây Ninh (TRC) đặt mục tiêu LNTT 106 tỷ đồng trong năm 2019

Cao su Tây Ninh (TRC) đặt mục tiêu LNTT 106 tỷ đồng trong năm 2019

05/03/2019 09:16

Kế hoạch lợi nhuận năm 2019 của Cao su Tây Ninh giảm gần 27% so với lợi nhuận đạt được năm 2018.

LDG đặt kế hoạch lãi sau thuế 600 tỷ đồng năm 2019, chia cổ tức năm 2018 tỷ lệ 25%

LDG đặt kế hoạch lãi sau thuế 600 tỷ đồng năm 2019, chia cổ tức năm 2018 tỷ lệ 25%

03/03/2019 08:22

LDG trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 trong đó chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Kiêm nhiệm cả vị trí CEO, ông Nguyễn Văn Quyền nhận lương, thù lao 90 triệu/tháng tại Thủy điện Thác Bà

Kiêm nhiệm cả vị trí CEO, ông Nguyễn Văn Quyền nhận lương, thù lao 90 triệu/tháng tại Thủy điện Thác Bà

27/02/2019 15:57

Năm 2019 Thủy điện Thác Bà đặt kế hoạch lãi sau thuế chưa đến 137 tỷ đồng.

Bia Sài Gòn Miền Trung (SMB) đặt mục tiêu đạt 130 tỷ đồng LNTT năm 2019

Bia Sài Gòn Miền Trung (SMB) đặt mục tiêu đạt 130 tỷ đồng LNTT năm 2019

14/02/2019 16:40

Dự kiến tiêu thụ bia năm 2019 giảm, Bia Sài Gòn Miền Trung đặt mục tiêu LNTT giảm hơn 25% so với thực hiện năm 2018.

Trở lên trên