MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bia Sài Gòn Miền Trung (SMB) đặt mục tiêu đạt 130 tỷ đồng LNTT năm 2019

14-02-2019 - 16:40 PM | Doanh nghiệp

Dự kiến tiêu thụ bia năm 2019 giảm, Bia Sài Gòn Miền Trung đặt mục tiêu LNTT giảm hơn 25% so với thực hiện năm 2018.

CTCP Bia Sài Gòn Miền Trung (mã chứng khoán SMB) vừa công bố báo cáo thường niên năm 2018 với nhiều thông tin đáng chú ý.

Kết quả kinh doanh năm 2018

Theo báo cáo, tổng doanh thu năm 2018 đạt 1.805 tỷ đồng, tăng 48,5% so với năm 2018 và vượt đến 34,4% kế hoạch năm. Trong đó đáng chú ý, sản lượng sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm bia Sài Gòn và bia tự doanh đều tăng so với cùng kỳ.

Bia Sài Gòn Miền Trung (SMB) đặt mục tiêu đạt 130 tỷ đồng LNTT năm 2019 - Ảnh 1.

Cụ thể, tổng sản lượng bia Sài Gòn đạt 143,57 triệu lít, tăng 19,2% so với năm 2017, trong đó riêng bia chai SG 450 đạt 45,42 triệu lít, giảm 6,7% so với cùng kỳ trong khi bia GS lon 330 đạt 59,45 triệu lít, tăng đột biến 67,8% so với sản lượng năm 2017. Tổng sản lượng bia tự doanh đạt 57,62 triệu lít, tăng 5,5% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng bia tươi đạt 18,46 triệu lít, tăng 8,7% so năm 2017. Sản lượng nước tinh khiết đạt 9,65 triệu tấn, tăng 8,7% so với cùng kỳ.

Bia Sài Gòn Miền Trung (SMB) đặt mục tiêu đạt 130 tỷ đồng LNTT năm 2019 - Ảnh 2.

Lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 175 tỷ đồng, tăng 9,4% so với năm 2017 và vượt đến 52,2% kế hoạch lợi nhuận được giao cho cả năm.

Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Năm 2019 Bia Sài Gòn Miền Trung đặt mục tiêu đạt 209,14 triệu lít bia các loại, giảm nhẹ 1,4% so với thực hiện năm 2018. Trong đó sản lượng bia Sài Gòn ước đạt 151,14 triệu lít, tăng 4,5% so với sản lượng đạt được năm 2017, còn sản lượng bia tự doanh ước đạt 47,5 triệu lít, giảm 11,7% so với năm 2018.

Tổng doanh thu cả năm 2019 dự kiến đạt 1.575,9 tỷ đồng, giảm 12,7% so với doanh thu đạt được năm 2018. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 130,05 tỷ đồng, giảm đến 25,7% so với lợi nhuận đạt được năm 2018.

Thái Phương

Tài chính Plus

Trở lên trên