MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán FPT đặt mục tiêu lãi trước thuế 220 tỷ đồng năm 2019

Chứng khoán FPT cũng trình phương án chia cổ tức năm 2018 tổng tỷ lệ 15%, trong đó 5% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu.

Ngày 21/3 tới đây CTCP Chứng khoán FPT (FPTS – mã chứng khoán FTS) sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019. Hiện FPTS đã công bố các tài liệu dự kiến trình ĐHCĐ lần này.

Kết quả kinh doanh năm 2018

Năm 2018, FPTS đạt 476 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 40,24% so với năm 2017 và vượt đến 38% kế hoạch được giao cho cả năm. 

Lợi nhuận sau thuế đạt mức 542 tỷ đồng trong đó lợi nhuận trước thuế đã thực hiện là 290 tỷ đồng, tăng 35,5% so với năm 2017 và vượt 32,21% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó; lợi nhuận trước thuế chưa thực hiện là 252 tỷ đồng. Lợi nhuận chưa thực hiện chủ yếu đến từ đánh giá lại khoản đầu tư vào May Sông Hồng.

Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện đạt 237,9 tỷ đồng.

Chứng khoán FPT đặt mục tiêu lãi trước thuế 220 tỷ đồng năm 2019 - Ảnh 1.

Trả cổ tức năm 2018 tổng tỷ lệ 15%

Với kết quả đạt được FPTS dự kiến chia cổ tức năm 2018 tổng tỷ lệ 15%, trong đó trả 5% bằng tiền mặt, và trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%. Số cổ tức này dự kiến trả trước ngày 30/6/2019.

Cùng với đó HĐQT công ty trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó FPTS sẽ phát hành khoảng 10,93 triệu cổ phiếu mới trả cổ tức cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 109,3 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 10 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành lấy từ LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 trên BCTC kiểm toán của công ty.

Kế hoạch lãi trước thuế 220 tỷ đồng năm 2019

Năm 2019 doanh số FPTS ước đạt 350 tỷ đồng còn lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 220 tỷ đồng. Số lượng nhân viên dự kiến tăng 4,48%, lên tổng 350 người.

Chứng khoán FPT đặt mục tiêu lãi trước thuế 220 tỷ đồng năm 2019 - Ảnh 2.

Nhân sự

Về nhân sự, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc bầu bổ sung 1 Thành biên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng thời đề cử bà Nguyễn Thị Thái Anh là ứng cử viên.

Ngoài ra HĐQT cũng trình ĐHCĐ thông qua việc để Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc công ty.

Nam Sơn

Tài chính Plus

Trở lên trên