MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các ngân hàng bán gần 21.000 tỷ đồng nợ xấu sang VAMC năm 2021

28-01-2022 - 10:38 AM | Tài chính - ngân hàng

Các ngân hàng bán gần 21.000 tỷ đồng nợ xấu sang VAMC năm 2021

VAMC cho biết năm qua đã mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt gần 21.000 tỷ đồng, tăng 43,35% so với năm 2020.

Ngày 26/01/2022, tại Hà Nội, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2021. 

Theo thông tin tại Hội nghị, năm 2021, VAMC đã mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt (TPĐB) đạt 20.999 tỷ đồng giá mua nợ, tăng 43,35% so với năm 2020. 

05 tháng đầu năm 2021, VAMC đã mua nợ theo giá trị thị trường (GTTT) với tổng giá mua đạt 1.922 tỷ đồng. Hai tháng cuối năm khi dịch bệnh được kiểm soát, các hoạt động của xã hội đã cơ bản trở lại bình thường, VAMC đã khẩn trương triển khai các giao dịch và mua nợ theo GTTT được 194 tỷ đồng, đưa tổng giá trị mua nợ theo GTTT năm 2021 đạt 2.116 tỷ đồng, hoàn thành hơn 88% kế hoạch được giao và tăng hơn 40% so với năm 2020.

VAMC đã hoàn thành 100% chỉ tiêu mua nợ bằng TPĐB, hoàn thành 88% kế hoạch mua nợ theo GTTT và ước đạt 83% kế hoạch xử lý nợ được NHNN giao. 

Ngoài ra, 100% các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của VAMC năm 2021 hoàn thành vượt kế hoạch và tăng trưởng so với năm 2020, cụ thể: chỉ tiêu doanh thu tăng 9,06% kế hoạch (tăng 99% so với năm 2020); chỉ tiêu lợi nhuận vượt 21,7% kế hoạch (tăng 36% so với năm 2020) và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu vượt 20% kế hoạch.

Năm 2021, với nhiều biện pháp như tổ chức đấu giá bán khoản nợ/TSĐB của khoản nợ, đôn đốc khách hàng trả nợ, cơ cấu lại nợ cho các khách hàng có triển vọng phục hồi và ý thức trả nợ tốt, bán khoản nợ/TSĐB của khoản nợ theo hình thức thỏa thuận sau khi mua hoặc đã đấu giá nhiều lần không thành…VAMC đã xử lý, thu hồi được 2.960 tỷ đồng từ các khoản nợ đã mua theo GTTT, trong đó dư nợ gốc là 2.632 tỷ đồng, tăng 127% so với năm 2020.

https://cafef.vn/cac-ngan-hang-ban-gan-21000-ty-dong-no-xau-sang-vamc-nam-2021-20220128103740691.chn

Thu Thuỷ

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên