MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cấm các tổ chức tín dụng cho vay để khách hàng góp vốn, hợp tác đầu tư là chưa phù hợp

25-07-2022 - 08:48 AM | Tài chính - ngân hàng

Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN, VCCI cho rằng, cấm các tổ chức tín dụng cho vay để khách hàng góp vốn, hợp tác đầu tư,… là chưa phù hợp.

Trả lời Công văn số 4010/NHNN-CSTT ngày 15/06/2022 của Ngân hàng Nhà nước về việc lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Dự thảo), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, cấm các tổ chức tín dụng cho vay để khách hàng góp vốn, hợp tác đầu tư là chưa phù hợp.

Cấm các tổ chức tín dụng cho vay để khách hàng góp vốn, hợp tác đầu tư là chưa phù hợp - Ảnh 1.

Quy định tại Dự thảo, cấm các tổ chức tín dụng cho vay để khách hàng góp vốn, hợp tác đầu tư,... là chưa phù hợp - Ảnh minh họa

Cụ thể, Điều 8.8 của Dự thảo bổ sung quy định, cấm các tổ chức tín dụng cho vay để khách hàng góp vốn, hợp tác đầu tư, kinh doanh (kể cả trường hợp vốn góp hình thành và không hình thành nên vốn điều lệ của bên nhận vốn góp) hoặc để nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty khác.

Bản thuyết minh của cơ quan soạn thảo nêu lý do chính là bởi khoản tiền này sẽ được chuyển cho bên nhận vốn góp, nguồn trả nợ phụ thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh năng lực tài chính của bên nhận vốn góp mà các tổ chức tài chính khó có thể kiểm tra, giám sát.

Theo VCCI, các doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng cho rằng, lý do này không đủ để cấm hoàn toàn tất cả hoạt động cho vay để góp vốn, hợp tác đầu tư kinh doanh, nhận chuyển nhượng phần vốn góp.

Bên cạnh đó, quy định này không phù hợp với nguyên tắc quản trị của các tập đoàn, nhóm công ty mẹ – con. Bởi, thực tế, khi triển khai một dự án kinh doanh, các Tập đoàn hoặc nhóm công ty thường không trực tiếp vận hành dự án mà thành lập công ty con để thực hiện dự án đó. Đây là phương thức thực hiện dự án quen thuộc và hiệu quả, giúp giảm rủi ro cho công ty mẹ và có tính thanh khoản cao hơn khi tái cấu trúc doanh nghiệp. Trong trường hợp đó, công ty con rất khó vay vốn do đây là doanh nghiệp mới thành lập. Công ty mẹ có tín nhiệm cao hơn thường giữ vai trò huy động vốn để cấp cho Công ty con.

VCCI cho rằng, quy định của Dự thảo như vậy vô hình chung sẽ cản trở mô hình quản trị hiện đại này, khiến các doanh nghiệp ngần ngại đầu tư vào các lĩnh vực mới và không khuyến khích hình thành các tập đoàn kinh tế đa ngành, không phù hợp với chủ trương tại Nghị quyết 10/NQ-TW về phát triển kinh tế tư nhân.

"Đúng là trong một số trường hợp, việc kiểm tra, giám sát các khoản vay để góp vốn, mua cổ phần khó khăn hơn các khoản vay khác. Tuy nhiên, có rất nhiều biện pháp có thể thực hiện nhằm khắc phục vấn đề này, các tổ chức tín dụng và khách hàng hoàn toàn có thể chủ động thoả thuận về hình thức kiểm tra, giám sát cho phù hợp, ví dụ khách hàng và công ty con phải cung cấp thông tin cho tổ chức tín dụng về tình hình sản xuất kinh doanh, khả năng tài chính để trả nợ…", VCCI phân tích.

Từ những phân tích đã nêu, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc về việc loại bỏ hoặc điều chỉnh quy định cấm cho vay để để góp vốn, hợp tác đầu tư, kinh doanh, nhận chuyển nhượng phần vốn góp.

Theo Anh Khôi

Diễn đàn doanh nghiệp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên