MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cấm cán bộ Thanh tra Chính phủ giao lưu, ăn uống với đối tượng thanh tra

04-12-2022 - 17:29 PM | Xã hội

Đó là một trong những hành vi bị cấm tại Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ vừa được ban hành

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Đoàn Hồng Phong vừa ký Quyết định số 465 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của TTCP. Quy chế này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức của TTCP.

Quy chế này quy định về tổ chức, hoạt động Đoàn thanh tra của TTCP; trách nhiệm của Lãnh đạo TTCP, Thủ trưởng các vụ, cục chủ trì cuộc thanh tra, Thủ trưởng các vụ, cục, đơn vị có liên quan, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra trong tổ chức, hoạt động thanh tra.

Cấm cán bộ Thanh tra Chính phủ giao lưu, ăn uống với đối tượng thanh tra - Ảnh 1.

Đáng chú ý, Điều 3 của quy chế đã quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm. Cụ thể, cấm đề xuất, tham mưu, quyết định cử người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia đoàn thanh tra; tiết lộ thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung, kết quả làm việc của đoàn thanh tra, báo cáo kết quả thanh tra của thành viên và đoàn thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra...

Nghiêm cấm việc thanh tra vượt thẩm quyền, ngoài phạm vi, đối tượng, nội dung theo Quyết định thanh tra; bỏ lọt, bỏ sót, bỏ qua nội dung thanh tra trong Kế hoạch tiến hành thanh tra được phê duyệt.

Cấm việc báo cáo, tham mưu, đề xuất kết luận sai sự thật, không đầy đủ, không đúng kết quả thanh tra, bao che cho đối tượng thanh tra, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, bỏ lọt, bỏ sót hành vi vi phạm pháp luật; không kiến nghị xử lý đối với hành vi vi phạm đến mức phải xử lý, không kiến nghị chuyển vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang cơ quan điều tra; sử dụng dự thảo Kết luận thanh tra để đe dọa đối tượng thanh tra.

Theo quy chế, cấm việc cản trở, gây khó khăn đối với việc giám sát, chỉ đạo, điều hành hoạt động Đoàn thanh tra; biết mà không báo cáo, phản ánh, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra.

Cán bộ, công chức, viên chức của TTCP không được tự ý tiếp xúc với đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đến nội dung thanh tra khi chưa được giao nhiệm vụ; không được làm mất, hư hỏng, tiêu hủy hoặc làm sai lệch hồ sơ, tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình thanh tra; sử dụng trái quy định hoặc biển thủ hồ sơ, tài liệu, hiện vật liên quan đến cuộc thanh tra.

Cấm cán bộ, công chức, viên chức của TTCP nhận tiền, quà, tài sản; tổ chức, tham gia giao lưu, ăn uống với đối tượng thanh tra dưới mọi hình thức. Đồng thời, cấm sử dụng rượu, bia trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa các ngày làm việc; có thái độ hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà, sách nhiễu, phát ngôn thiếu chuẩn mực khi làm việc với đối tượng thanh tra.

Về nguyên tắc tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra, Quy chế nêu rõ tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra tuân thủ các quy định của Luật Thanh tra, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra và Thông tư số 06/2021/TT-TTCP của TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

Khi tiến hành thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải chấp hành quyết định, chỉ đạo của Phó Tổng TTCP được phân công, Tổng TTCP; các thành viên Đoàn Thanh tra phải chấp hành chỉ đạo, điều hành của Trưởng đoàn thanh tra, Phó trưởng đoàn, Tổ trưởng thanh tra.

Việc tiến hành thanh tra phải đúng nội dung, phạm vi, đối tượng, thời kỳ, thời hạn thanh tra theo Quyết định thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra và theo chỉ đạo của Phó Tổng TTCP được phân công, Tổng TTCP.

Theo quy chế, Thủ trưởng đơn vị chủ trì có trách nhiệm đề xuất số lượng, cơ cấu đoàn thanh tra, dự kiến trưởng đoàn và các thành viên. Đoàn có từ 5 đến 15 người thì bố trí 1-2 công chức, viên chức; từ 16 người trở lên thì có không quá 3 công chức.

Người còn ít nhất 12 tháng công tác là nghỉ chế độ; có 2 cuộc thanh tra chậm quá 3 tháng hoặc không chấp hành chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ sẽ không được phân công làm trưởng đoàn. Khi làm việc với trường hợp bị thanh tra, cán bộ phải làm việc theo đoàn hoặc nhóm có ít nhất từ 2 người trở lên. Nội dung làm việc phải thể hiện đầy đủ, trung thực bằng biên bản.

Theo Minh Chiến

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên