MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Camimex bị xử phạt vì dùng tiền thu từ chào bán trước khi UBCKNN xác nhận và công bố thiếu thông tin

Camimex bị xử phạt vì dùng tiền thu từ chào bán trước khi UBCKNN xác nhận và công bố thiếu thông tin

Ngày 13/9/2021, UBCKNN có công văn về việc kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng củq CMX; tuy nhiên, từ ngày 10/9/2021 Công ty đã bắt đầu giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán).

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Camimex Group (Thuỷ sản Camimex, mã chứng khoán: CMX)

Cụ thể, CMX bị UBCKNN xử phạt tổng cộng 310 triệu đồng do vi phạm các lỗi:

Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. 

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 có nội dung chưa đầy đủ. Cụ thể, trong năm 2020, Công ty tổ chức 12 cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT); năm 2021, Công ty tổ chức 23 cuộc họp HĐQT; tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, Công ty thống kê có 11 cuộc họp; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Công ty thống kê có 21 cuộc họp. 

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và năm 2021 chưa thống kê đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT. Cụ thể, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 chưa thống kê Nghị quyết HĐQT số 01/NQ.HĐQT.CMX ngày 30/01/2020 phê duyệt thông qua triển khai phân phối cổ phiếu CMX; Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 chưa thống kê Nghị quyết HĐQT số 08/NQ.HĐQT.CMG ngày 13/8/2021 thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, Nghị quyết HĐQT số 09/NQ.HĐQT.CMG ngày 13/8/2021 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ.

Tại Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2020 và 2021, BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty đều có phát sinh giao dịch với bên liên quan. Tuy nhiên, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 không trình bày giao dịch với bên liên quan.

Giải tỏa số tiền thu được trước thời điểm UBCKNN xác nhận kết quả. Ngày 13/9/2021, UBCKNN có công văn số 5260/UBCK-QLCB về việc kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty; tuy nhiên, từ ngày 10/9/2021 Công ty đã bắt đầu giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán).

Vi phạm quy định về giao dịch với người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này. Theo đó, giao dịch giữa Công ty với Công ty Cổ phần Camimex, Công ty Cổ phần Camimex Foods và Công ty Cổ phần Camimex Logistics là các tổ chức có liên quan với người nội bộ của Công ty trong năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 chưa được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)/HĐQT thông qua; từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021, Công ty đã cho Công ty Cổ phần Camimex vay khi chưa được ĐHĐCĐ chấp thuận.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý 2/2022 CMX ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 46 tỷ đồng, trong đó 36 tỷ đến từ lãi của công ty mẹ. Đây cũng là mức lãi cao nhất của doanh nghiệp thủy sản này trong vòng 2 năm trở lại đây. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng tăng 125% lên 72 tỷ đồng.

Phương Linhp

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên