MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Canada rà soát cuối kỳ biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm ống dẫn dầu nhập khẩu từ Việt Nam

12-01-2020 - 14:44 PM | Thị trường

Sản phẩm bị áp thuế chống bán phá giá là một số sản phẩm ống dẫn dầu có các mã HS: 7304.29.00.11; 7304.29.00.19; 7304.29.00.21;...

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, Tòa án thương mại quốc tế Canada (CITT) đã ra thông báo về việc biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm ống thép dẫn dầu (OCTG) sẽ hết hiệu lực vào ngày 01/4/2020 nếu không có bên liên quan yêu cầu rà soát cuối kỳ biện pháp theo Quy định tại Mục 76.03(1) của Đạo luật các biện pháp nhập khẩu đặc biệt.

Theo thông báo của cơ quan điều tra, các bên liên quan (bao gồm các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, luật sư đại diện…) có thể nộp bản đệ trình về sự cần thiết tiến hành rà soát cuối kỳ này bằng cách gửi thông báo tham gia tới CITT chậm nhất ngày 20/1/2020. Ngược lại, bản phản biện cho rằng không cần thiết phải tiến hành rà soát cuối kỳ cần được gửi tới CITT chậm nhất vào ngày 07/2/2020.

Dự kiến ngày 24/2/2020, CITT sẽ kết luận về việc có cần thiết phải tiến hành rà soát cuối kỳ hay không và sẽ ban hành thông báo khởi xướng điều tra rà soát cuối kỳ về thiệt hại.

Trước đó, ngày 02/4/2015, CITT đã ban hành kết luận cuối cùng về việc có thiệt hại trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm ống thép dẫn dầu nhập khẩu từ một số nước trong đó có Việt Nam. Trên cơ sở đó, lệnh áp thuế chống bán phá giá liên quan được áp dụng kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2015, biên độ phá giá dành cho các nhà sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam là 37,4%.

Sản phẩm bị áp thuế chống bán phá giá là một số sản phẩm ống dẫn dầu có các mã HS: 7304.29.00.11; 7304.29.00.19; 7304.29.00.21; 7304.29.00.29; 7304.29.00.31; 7304.29.00.39; 7304.29.00.41; 7304.29.00.49; 7304.29.00.51; 7304.29.00.59; 7304.29.00.61; 7304.29.00.69; 7304.29.00.71; 7304.29.00.79; 7304.39.00.60; 7304.59.00.50; 7306.29.00.11; 7306.29.00.19; 7306.29.00.21; 7306.29.00.31; 7306.29.00.29; 7306.29.00.39; 7306.29.00.61; 7306.29.00.69; 7306.30.00.20; 7306.30.00.30; 7306.50.00.00; 7306.90.00.10; 7306.90.00.20.

Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp đánh giá tình hình xuất khẩu sản phẩm liên quan sang Canada để chủ động xem xét đăng ký tham gia, gửi bản bình luận tới CITT đề nghị chấm dứt lệnh áp thuế.


Quỳnh Anh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên